Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2 resultaten


ID: 38169 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof

Pastoriestraat 5 (Deinze)
Parochiekerk, ingeplant in ommuurd en omhaagd kerkhof. Pseudobasilicale kruiskerk circa 1731 nagenoeg volledig heropgebouwd met een driebeukig schip van drie traveeën met iets uitspringend transept, vierkante westtoren op de zuidwesthoek, koor met rechte afsluiting. Oudste gedeelten uit breuksteen in noordelijke transeptarm en koor kunnen opklimmen tot de eerste helft van de 13de eeuw. De stenen kapelletjes van de ommegang van de Bebloede Kolom, gesticht in 1724, werden in 1933 vervangen door vijf staties in hardsteen door Oscar Sinia. Op het kerkhof een collectie graftekens uit de 20ste eeuw.


ID: 34231 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Eligius met kerkhof

Zeveneken-Dorp 8 (Lochristi)
Georiënteerde kerk met grotendeels ommuurd omringend kerkhof, aan de straatkant echter afgesloten door een decoratief ijzeren hek op hardstenen dorpel en met twee toegangshekken aan gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met siervaas. Heden een driebeukige transeptloze hallenkerk van vijf traveeën onder drie parallelle zadeldaken met complexe bouwhistoriek met ingebouwde westtoren, opklimmend tot de 14de-16de eeuw. Op het kerkhof een collectie aan kindergraven met houten kruisjes, een veld voor oud-strijders en grotendeels naoorlogse modernistische graftekens.