1 resultaat


ID: 301309 | Archeologisch geheel

Tumuli van Grimde

Sint-Truidensesteenweg zonder nummer (Tienen)
Langsheen de Sint-Truidensesteenweg bevinden zich drie bovengronds bewaarde Gallo-Romeinse tumuli, die uitzonderlijk zijn vanwege hun onderlinge samenhang, hun rijke grafinhoud en de aanwezigheid van oudere begravingen rondom de heuvels.