Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

3 resultaten


ID: 300083 | Landschappelijk element

Klokkeven

Klokkeven (Malle)
Het Klokkeven is grotendeels een oude groeve van een steenbakkerij. Het gebied wordt gekenmerkt door een kleinschalige verscheidenheid met structureel sterk verschillende vegetatietypes - gaande van lage pioniersvegetaties en graslanden tot struwelen, bossen en rietvelden - die de omgeving van een aantal grillig gegraven waterpartijen vormen.


ID: 300113 | Landschappelijk geheel

Den Diel

Den Diel, Postelsesteenweg, Russendorp (Mol)
Het gebied Den Diel wordt gevormd door vijf plassen, waarvan één grote, ontstaan door sprietontginning rond de Tweede Wereldoorlog. De plassen worden omgeven door broekbossen, terwijl voor de rest in het gebied loof- en naaldbossen voorkomen. Dit gebied omvat het sluizencomplex van Sas 3 en de baileybrug over het Kempisch Kanaal.


ID: 134531 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel Fonteyn

Hilstraat 18-20 (Tremelo)
Neotraditioneel landhuis met bijgebouwen, heropgebouwd circa 1920 na brand eclectische kasteelvilla, waarvan enkel laat 19de-eeuwse dienstgebouwen en tuinpaviljoen behouden bleven; landhuis in bebost landschappelijk park rond een oude turfkuil (samen 4,5 hectare); grote vijver bedekt met waterlelie en gele plomp; aantrekkelijke site met hoge natuurwaarde.