10 resultaten


ID: 216129 | Bouwkundig element

Oorlogsmonument en ereperk begraafplaats Steytelinck

Dokter Donnyplein zonder nummer (Antwerpen)
Centraal op de begraafplaats bevinden zich de ereperken, met monumentaal oorlogsmonument en een gedenkzuil.


ID: 11634 | Bouwkundig element

Domein Schoonselhof

Krijgsbaan 100 (Antwerpen)
Het kasteeldomein met hoeve waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de- en 16de eeuw, werd in 1911 door de stad Antwerpen aangekocht, ingericht als stedelijke begraafpark, in 1921.


ID: 216186 | Bouwkundig element

Krijgsbegraafplaats

Krijgsbaan 100 (Antwerpen)
Het militaire ereperk werd reeds in 1914 aangelegd voor de gesneuvelden, nog voor de ingebruikname van het Schoonselhof als begraafplaats.


ID: 213337 | Bouwkundig element

Perk met heldenhuldezerkjes

de Cerfstraat zonder nummer (Ieper)
Op de gemeentelijke begraafplaats van Vlamertinge staan in een afzonderlijk perk 6 heldenhuldezerkjes gegroepeerd voor oud-strijders uit Vlamertinge.


ID: 213340 | Bouwkundig element

Ereperken en graven Eerste en Tweede Wereldoorlog

André Geryllaan zonder nummer (Koksijde)
Op de gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke bevindt zich onder meer een Brits militair ereperk voor doden uit de Tweede Wereldoorlog ("Oostduinkerke Communal Cemetery"). Een andere ereperk herinnert aan de Belgische militairen en oud-strijders van beide wereldoorlogen, met centraal een gedenksteen. Daarnaast een afzonderlijk ereperk voor omgekomen verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog. Tussen de burgerlijke graven tenslotte zijn nog graven in verband met de Eerste Wereldoorlog terug te vinden.


ID: 307695 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats Oostduinkerke

André Geryllaan zonder nummer (Koksijde)
De begraafplaats werd op 1 januari 1957 in gebruik genomen. De grosso modo oost-west georiënteerde rechthoekige begraafplaats is voorzien van een van oost naar west lopend hoofdpad en de haaks er op aansluitende zijpaden delen de begraafplaats op in rechthoekige percelen. In de noordoostelijke hoek werden een Brits en Belgisch militair perceel ingericht. In de zuidoostelijke hoek werden de graven met eeuwigdurende concessie samengebracht van het geruimde kerkhof, waaronder Florizoone en Artan.


ID: 59063 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en kerkhof

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Imposante laatgotische kerk uit 1501 met dominante neogotische toren, ingeplant te midden van het grotendeels ommuurd rechthoekig kerkhof in de noordoosthoek van het dorpsplein. In het westen, aan het Stee, wordt het kerkhof afgesloten door ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen gemetste pijlers. Op het kerkhof staan graftekens van de late 18de eeuw tot de late 20ste eeuw.


ID: 9546 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing met kerkhof

Letterhoutemdorp zonder nummer (Sint-Lievens-Houtem)
Bakstenen hallenkerk met toren ten oosten, met omringend, ommuurd kerkhof. De huidige kerk werd opgetrokken in 1940 naar ontwerp van architect A. Bressers.


ID: 305024 | Bouwkundig element

Crypte oud-strijders

Roeselarestraat zonder nummer (Zonnebeke)
Crypte met doden uit 1830 en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Boven de crypte worden de doden uit beide wereldoorlogen herdacht met heldenhuldezerkjes.


ID: 9818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming met kerkhof

Sint-Hubertusplein zonder nummer (Zottegem)
Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd kerkhof met een grote collectie aan 19de en 20ste-eeuwse graftekens; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee.