46 resultaten


ID: 300746 | Landschappelijk element

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


ID: 11319 | Bouwkundig element

Bisschoppenhof

Suzanne Spanhovenstraat 22 (Antwerpen)
Motte met slotgracht, waarbinnen aaneengesloten gebouwencomplex, uit 16de tot 19de eeuw, en vrijstaand rond gebouw van 1960, gelegen in spievormig openbaar park.


ID: 300082 | Bouwkundig element

Hangbrug

Van Eycklei zonder nummer (Antwerpen)
In mei 1868 tekende architect Eduard Keilig, de ontwerper van het Antwerpse Stadspark, een detailplan voor de hangbrug in het park. De brug kreeg een spanwijdte van 27,5 meter en rust op een deel van de voormalige aarden wal van de 'Herentalse schans'. De landhoofden van metselwerk zijn uitwendig versierd met kunstmatige rotsen.


ID: 81785 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Vichte

Vichteplaats 46-48 (Anzegem)
Volledig omwalde site, toegankelijk via relatief korte, gekasseide dreef uitgevend op bakstenen boogbrug, met op het einde imposant poortgebouw. Omwald opperhof met kasteel op motte. Neerhof met woonhuis, stalvleugel, schuur en duiventoren.


ID: 134035 | Landschappelijk element

Domein Hof te Zittert

Schutstraat 6 (Asse)
Landgoed van circa 4 hectare bij een kasteel van omstreeks 1750 met bijgebouwen, serres en diverse tuinelementen; grondig verbouwd in 1832, omringd door een eilandtuin van 38,5 are, oorspronkelijk strak-regelmatig en eindigend in een spiegelboog, pas in 1958 van zijn strakke oevers ontdaan; landschappelijke uitbreiding met 2 hectare 70 are in 1958.


ID: 84697 | Bouwkundig element

Directeur- en burgemeesterswoning

Hogeweg 9 (Berlare)
Deze woning werd omstreeks 1900 gebouwd als directeurswoning voor de touwfabrikant en latere burgemeester Gustaaf Van den Berghe. Een bijhorende hovenierswoning, kwam in dezelfde periode tot stand. De woning in eclectische stijl is illustratief voor de meest aanzienlijke burgerwoningbouw uit eind 19de – begin 20ste eeuw binnen landelijke woonkernen. De lusttuin bevat diverse tuinfolies in cementrustiek met karakteristieke imitatieboomstammen zoals een volière, een boogbrugje met leuningen over de tuinvijver en drie plantenstandaards.


ID: 17111 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof ter Saksen

Hof ter Saksendreef 1-2, 3A-B (Beveren)
Het Hof ter Saksen bevindt zich op een uitgestrekt domein ten zuidwesten van het centrum van Beveren. Het domein bestaat uit een park van circa 10 hectare met het kasteel, de oranjerie en voormalige hoeve en als onmiddellijke bufferzone circa 25 hectare landbouwgrond.


ID: 300739 | Landschappelijk element

Domein Wilderhof

Dreefstraat 17, 17B (Bierbeek)
Eclectische landhuis uit 1906 omgeven door park in landschappelijke stijl, oorspronkelijk circa 10 hectare, die het historische domein van het Wilderhof omvat en (tot voor kort) beboste percelen aan de overzijde van de Mollendaal­beek.


ID: 76962 | Bouwkundig element

Kasteel Zevekote

Bossuytlaan 35 (Brugge)
Het kasteel Zevecote is een laatmiddeleeuws kasteel met in oorsprong een L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en breedhuis met in de oksel een hoge trap- of uitkijktoren. De boogbrug is een belangrijk restant van het oorspronkelijk omwalde opperhof. Een siertuin omgeeft het kasteel.


ID: 71856 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311-313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.