21 resultaten


ID: 135158 | Landschappelijk geheel

Tiegemberg met Sint-Arnolduspark, Hellebos en omgeving

Ingooigem, Tiegem (Anzegem)
Deze ankerplaats omvat een deel van de kamlijn van het Schelde-Leie-interfluvium met de Tiegemberg, het Sint-Arnolduspark en het Hellebos en omgevend landbouwgebied. Langs de hellingen zijn heel wat dalhoofden en bronnen aanwezig. De dalhoofden zijn sterk ingesneden en hebben taluds langs de valleigrenzen. Vaak liggen de valleien onder weiland met perceelsrandbegroeiing (zoals knotbomen en opgaande bomen) of onder loofbos. De loofbossen herbergen een rijke voorjaarsflora.


ID: 134538 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastorijstraat 49 (Beringen)
Pastorietuin van rond 1900 ten zuiden van de oudere pasto­rie, bestaande uit een grasveld met bomenrand, hoge bomen en een kerkwegel.


ID: 307732 | Landschappelijk element

Processieweg

Processieweg (Bierbeek)
Ten westen van de parochiekerk Sint-Hilarius start een voetweg die de oever van de Mollendaalbeek volgt. De voetweg is ook gekend als Kalverweg en is aangelegd met rechthoekige kasseien in onder andere Tiense kwartsiet in halfsteensverband. Het vervolg van de voetweg is een onverhard pad dat verder parallel loopt met de Mollendaalbeek en een historsiche kerkweg vormt.


ID: 307635 | Landschappelijk element

Kasseiweg Speelpleinstraat

Speelpleinstraat zonder nummer (Bierbeek)
De Speelpleinstraat takt af van de Oude Geldenaaksebaan en loopt tot in het centrum van Bierbeek. Het eerste deel van de weg is sterk ingesneden en gekasseid tot aan de sportterreinen. Deze holle weg is aangelegd met vrij regelmatige kasseien in halfsteensverband in porfier en Tiense kwartsiet.


ID: 135400 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Klemskerke en Vlissegem

Klemskerke, Vlissegem (De Haan)
Deze ankerplaats omvat de gave middeleeuwse kustpolders rond Klemskerke en Vlissegem met reliëfrijke zilte graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven voor. De dorpskernen van Vlissegem en Klemskerke vormen twee typische en gaaf bewaarde middeleeuwse polderdorpen, geconcentreerd rond de kerk met omgevend kerkhof en enkele invalswegen. Daarnaast zijn er ook nog verspreide restanten van militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog. De Noordede vormt een belangrijke waterloop als historisch afwateringskanaal voor dit poldergebied én de omliggende polders ten noordwesten van Brugge. De panoramische zichten bieden weidse vergezichten.


ID: 306774 | Landschappelijk element

Vinkeniersweg

Vinkeniersweg zonder nummer (Geraardsbergen)
In Grimminge dorp leidt recht tegenover de parochiekerk een smalle voetweg tussen de huizen door. De Vinkeniersweg maakt een bocht naar rechts en passeert tussen achtertuintjes en de aangrenzende weilanden. De voetweg is verhard en loopt parallel met de Rijtestraat. Van op het pad is de kerktoren van Grimminge duidelijk zichtbaar. Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Kerk Weg' en vormt het pad een alternatieve route naar de parochiekerk waarbij de hoofdweg werd vermeden. De huidige voetweg volgt nog hetzelfde historisch tracé als in de 19de eeuw.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 135391 | Landschappelijk geheel

Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg

Berchem, Kwaremont, Ruien, Zulzeke (Kluisbergen), Etikhove, Nukerke (Maarkedal), Melden (Oudenaarde), Ronse (Ronse)
De ‘West-oostelijke heuvelkam’ strekt zich in dit gebied uit vanaf het Kluisbos (Kluisbergen) over de kam van Heynsdale (met Heynsdalebos), de Hotond (met Hotondbos-Scherpenberg), de heuvelkam van de Zandstraat en van de Ommegangstraat tot Bois Joly (Ronse). De zone ‘Plateaurand’ sluit aan bij de Pleistocene Scheldevallei en vormt een overgang naar de West-oostelijke heuvelkam. Tot deze fysische entiteit behoren onder andere het Koppenbergbos en het Elenebos. Het gebied ‘Kwaremont en omgeving’ betreft de dorpskern van Kwaremont, de Paterberg en Waaienberg, en ook het Feelbos, Beiaardbos en Ingelbos. Tot het pleistocene Scheldeterraslandschap van Berchem-Melden behoren ‘Paddenbroek’ en ‘Waarde’. Het betreft laaggelegen, natte tot vochtige grasland- en moerasgebieden.


ID: 60493 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Allart

Moeskroensesteenweg 95 (Kortrijk)
Het kasteel Allart dateert uit het begin van de 19de eeuw. Het vroeg 20ste-eeuwse landschapspark omvat onder meer vijvers, een cascadesysteem en een prieel en brug in boomstamimitatie.


ID: 74318 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Ursmarusparochie met tuin

Waregemsestraat 19 (Kruisem)
De voormalige pastorie van de Sint-Ursmarisparochie, gebouwd in 1772 door Louis 't Kindt en Jan Baptist Simoens, is ingeplant ten noorden van de parochiekerk en bevindt zich in een ruime ommuurde tuin afgesloten door ijzeren hekken vooraan. Een kerkwegel, aan het kerkhof geflankeerd door twee linden, leidt in het zuiden naar de kerk.