4 resultaten


ID: 77859 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Tillegem

Tillegemstraat 81 (Brugge)
Het kasteel Tillegem gaat terug op een 14de-eeuws waterkasteel dat in de jaren 1870 in de typische neogotische stijl wordt heraangekleed onder leiding van architect Jean-Baptiste Bethune. Het neerhof bij het kasteel omvat gaaf bewaarde hoevegebouwen uit 1894. Een park omgeeft het kasteel.


ID: 134559 | Landschappelijk element

Volkstuintjes

Arbeidsstraat (Genk)
Enkele overblijvende volkstuintjes.


ID: 135198 | Landschappelijk geheel

Oude Durme

Oude Durmedijk, Palingstraat (Hamme), Oude Durmedijk (Waasmunster)
Het landschappelijk geheel ‘Oude Durme’ ligt op de grens van de gemeenten Hamme en Waasmunster. In de jaren 1931-1937 werd de loop van de Durme tussen Waasmunster en Hamme genormaliseerd. Hierbij werden verschillende meanders afgesneden, waardoor de rivier met 2,3 km ingekort werd. De afgesneden meanders staan sindsdien bekend als de ‘Oude Durme’. Van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw bestond het landschap langs de benedenloop van de Durme uit hooilanden of meersen op de lager gelegen gronden en akkers op de hoger gelegen gronden. De meersen werden tijdens het winterhalfjaar bevloeid met het water van de Durme. In het Landschappelijk geheel 'Oude Durme' is het traditionele cultuurlandschap vrij goed bewaard gebleven.


ID: 27294 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Liedts

Parkstraat 2-4 (Oudenaarde)
Het eclectische kasteel Liedts, dat dateert van 1883, is een verbouwing van het vroegere classicistische landhuis van 1865, opgericht als zomerverblijf door de familie Liedts op gronden van de vroegere stadsvesten. Architect Edmond Van de Vyvere tekende vermoedelijk de plannen in 1883. Het omringende park werd grotendeels aangelegd in 1865-1869 in landschapstijl. Het ravelijn BC, oorspronkelijk een buitenwerk in de vestinggracht, is behouden in de noordwestelijke hoek van het Liedtspark.