7 resultaten


ID: 300753 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Vijverhof

Bierbeekstraat 89-95 (Bierbeek)
Neoclassicistisch kasteel met invloeden Lodewijk XVI-stijl, gebouwd tussen 1905 en 1910 in opdracht van ridder Romain de Schouteete de Tervarent en vrijwel volledig gereconstrueerd in 1920-125 door de gebroeders De Keyser uit Heverlee; landhuis met oudere aanhorigheden, waaronder koetshuis, ijskelder en hovenierswoning, omgeven door tuin van circa 4,5 hectare in vroeg-landschappelijke stijl, met aanhorigheden inbegrepen meer dan 7 hectare, aangelegd omstreeks 1800 rond een molenvijver en een huis van plaisantie; enkele zeldzame oude bomen.


ID: 77513 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1-3 (Brugge)
Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.


ID: 134726 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Winssinger

Ninoofsesteenweg 500, Steenpoel 16-20 (Dilbeek)
Landhuis met bijgebouwen uit het vierde kwart van de 18de eeuw, vermoedelijk heropgebouwd na een brand in 1789, aangepast en verbouwd omstreeks 1883; landhuis omgeven door 'jardin à l'anglaise' van 70 are, aangelegd circa 1800, vóór 1830 reeds uitgebreid tot 8,5 hectare, heraangelegd in 1880-1900, opgesplitst in verschillende eigendommen in 1910; talrijke oude bomen, sommige nog uit de 18de eeuw (tamme kastanjes).


ID: 134044 | Landschappelijk element

Tuin van het Kasteel Groeneveld

Oostvaartdijk 168-174 (Grimbergen)
Landhuis met pachthoeve uit de 18de eeuw, verbouwd aan het begin van de 20ste eeuw met bijkomende verfraaiingswerken in beaux-artsstijl in 1917 naar ontwerp van architect Louis Sauvage; landhuis omgeven door park in landschappelijke stijl, oorspronkelijk 1 hectare, aangelegd rond 1800 tegen de achtergrond van een symmetrisch bos; vergroot tot circa 3 hectare en verrijkt met een vijver in de loop van de 19de eeuw; vlak voor de Eerste Wereldoorlog heraangelegd.


ID: 88057 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198 (Oostkamp)
Het kasteeldomein Gruuthuuse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect Buyck, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoning en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne.


ID: 209979 | Bouwkundig element

Kasteeldomein ter Mote

Beukenweg 10, Stationsstraat 3 (Zedelgem)
De kern van het landhuis ter Mote dateert uit 1841 (mogelijk ouder). Het kasteel wordt omgeven door een landschapspark met spiegelvijver, ijskelder, grottencomplex en tuinpaviljoen.


ID: 9783 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Leeuwergem

Kasteel van Leeuwergem 1 (Zottegem)
Waterkasteel in Lodewijk XV-stijl uit 1764, toegankelijk via een dreef en een erekoer met flankerende dienstgebouwen en gelegen in een omringend park met een geometrische aanleg uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangevuld met een vroeg-landschappelijk ‘Engels park’.