Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

745 resultaten


ID: 300522 | Landschappelijk element

Geknotte zomereik als hoekboom

Baardegem (Aalst)
De reeds gerooide zomereik stond op de Baardegemkouter, op de grens van twee landbouwpercelen en naast een kruispunt van twee loswegen.


ID: 130392 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van haagbeuk en twee zwarte populieren

Blauwenbergstraat (Aalst)
Bij een weiland staat een bomenrij van 3 knotbomen waarvan uit 1 haagbeuk en 2 zwarte populieren. De zwarte populieren hebben stamomtrekken van respectievelijk 340 en 500 cm. Zwarte populier is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort en komt als oudere boom nog hier en daar voor in erfgoedcontexten.


ID: 308039 | Landschappelijk element

Geknotte populier als hoekboom

Borreput 10 (Aalst)
De geknotte Canadapopulier staat in de zuidoostelijke perceelshoek van een perceel horende bij een tuin. De boom is al lange tijd niet meer geknot. Het is waarschijnlijk een Populus canadensis (x) Marilandica. Het perceel waar de boom op staat, grenst hier aan de in het midden van de 20ste eeuw verdwenen voetweg 'sentier nr. 100' die een bocht van 45 graden maakt.


ID: 135180 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en Schoonbergbos

Aalter (Aalter), Ruiselede (Ruiselede)
Dit gebied strekt zich uit langs de Wantebeek op grondgebied van de gemeenten Ruiselede (West-Vlaanderen) en Aalter (Oost-Vlaanderen). Ze loopt van gehucht Doomkerke (Ruiselede) tot vóór de kaarsrechte weg tussen Ruiselede en Aalter. Het is een gevarieerd gebied gelegen op een cuesta. Er liggen zowel landbouwgronden als historische bossen. In de vallei van de Wantebeek zijn de gronden voornamelijk als weiland in gebruik. Centraal ligt het Schoonbergbos-Slangenbos, dit was in de 17de eeuw - na een eerste ontginning vóór de 12de eeuw - als bos in gebruik. Het rechthoekige ontginningspatroon van de daaropvolgende ontginning is bewaard gebleven. Ten zuiden van het bos bevindt zich een (mogelijk 12de-eeuwse) boswal. Het gebied wordt gekenmerkt door typische graslanden langs de Wantebeek in het zuiden en door natte en droge bossen en akkerlanden binnen het historisch drevenpatroon in het noorden.


ID: 135184 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Poekebeek met kasteeldomein van Poeke

Lotenhulle, Poeke (Aalter), Ruiselede (Ruiselede)
Dit gebied omvat het kasteeldomein van Poeke met een deel van de Poekebeekvallei stroomopwaarts en stroomafwaarts daarvan. Ook een deel van het dorp Poeke behoort tot het gebied. Het kasteeldomein bewaart kenmerken van een 18de-eeuws geometrisch park met stervormig drevenpatroon alsook 19de-eeuwse aanpassingen met landschappelijke vormgeving. Bij het domein sluiten voormalige pachthoeven aan, met bijhorende koutergebieden. De beekvalleien zijn kleinschaliger met kleine beekdalbosjes en knotbomenrijen.


ID: 300481 | Landschappelijk geheel

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Dit gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.


ID: 135002 | Landschappelijk geheel

Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter

Aarschot, Gelrode (Aarschot), Betekom (Begijnendijk), Rotselaar, Werchter (Rotselaar), Tremelo (Tremelo)
De Demervallei van Aarschot tot Werchter is een belangrijk open ruimtegebied van Vlaanderen. Binnen de vallei zijn vele kleine reliëfverschillen die gevormd zijn in de historische riviervallei. Ook zijn er verschillende zandige opduikingen waar reeds in de steentijd bewoning was en waar op enkele plaatsen hoeves en later kastelen zich op vestigden: hoeve Nieuwland, Kasteel Nieuwland, Kasteel van Rivieren, Rega’s hof en het Bruggenhof. Ten zuiden van de vallei liggen enkele Diestiaanheuvels.


ID: 131512 | Landschappelijk element

Knotbomenrij met 32 knoteiken

Elsleukenstraat (Aarschot)
De knotbomenrij van 32 knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat langsheen een onverharde veldweg die aansluit op de Elsleukenstraat in het noorden van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.


ID: 131511 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van knoteiken

Hertbreemstraat (Aarschot)
De knotbomenrij van vijftien knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat samen met enkele opgaande bomen op een bescheiden aarden wal langsheen een onverharde weg in het oosten van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.


ID: 133189 | Landschappelijk element

Donkrandbeplanting van knoteiken

Hondsdorestraat (Aarschot)
In het zuidoosten van de Aarschotse deelgemeente Langdorp ligt op minder dan 100 meter van de Demer een zandige donk van ongeveer 80 hectare groot. De donkrand is beplant met 22 knoteiken. De knoteiken komen voor in een deel van de Demervallei met een hoge concentratie aan donken. De donkranden in dit gebied zijn op veel plaatsen gemarkeerd met knotbomen. Op deze plaatsen ondervinden de bomen geen hinder van hoge (grond)waterstanden. De knotbomen verwijzen naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de streek. Zij voorzagen de lokale gemeenschap ondermeer van rijshout, brandhout of loofvoedering. Deze beheervorm raakte in onbruik, waardoor knoteiken de laatste decennia stelselmatig uit het landschap verdwenen.