Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

13 resultaten


ID: 135379 | Landschappelijk geheel

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Dworp (Beersel), Buizingen, Halle, Lembeek (Halle)
Het gebied herbergt het typische landschap van de ‘Brabantse Ardennen’, gekenmerkt door een golvende topografie met beekvalleien en boscomplexen, een beperkt aantal vergezichten begrensd door het reliëf, vegetatie en bebouwing, complexe verweving van open ruimten en bebouwing en geïsoleerde bossen. Het Pajottenland in het westen is zacht golvend en vruchtbaar met een afwisseling van open veld op de droge ruggen. In de valleien bevinden zich de weiden en beemden, onderbroken met populierenrijen, hagen en knotwilgen. Tussen Zenne en Zoniën komen de steile zandhellingen voor, gedomineerd door de vele uitgestrekte bossen. Het gebied omvat naast een verscheidenheid aan elementen en patronen van landgebruik eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.


ID: 135218 | Landschappelijk geheel

Brakelbos

Opbrakel (Brakel)
Het Brakelbos is een 18de-eeuws boscomplex van vooral beuk als hooghout en gekenmerkt door rechte exploitatiewegen. Ten oosten daarvan loopt de Sassegembeek met hoofdzakelijk regelmatige, kleine percelen meers met perceelsrandbegroeiing. Het Brakelbos ligt op een getuigenheuvel uit het Diestiaan en langs de valleiwanden zijn er verschillende tertiaire ontsluitingen van klei en zand. Er zijn sporen van zavelputten en ijzerzandsteenwinning. De heuvels tellen verschillende bronbossen met bronamfitheaters die de talrijke beekjes voeden waaronder de Sassegembeek-Molenbeek. De vierkantshoeve Hof ten Bossche en het Hof te Fransbeke aan de rand van het bos zijn twee historische ontginningshoeven van de middeleeuwse heerlijkheid Opbrakel.


ID: 132497 | Landschappelijk element

Quinconce in het Kasteeldomein van Ooidonk

Ooidonkdreef zonder nummer (Deinze)
Ten zuid-westen van het omgrachte kasteel is er een bosperceel met opgaande zomereiken in quinconce-verband. Dit is een aanplanting van, meestal hoog opgesleunde, bomen volgens een plantverband dat overeenkomt met de vijf van een dobbelsteen. Dit ruime plantverband zonder struikenetage liet het doorkijken toe en was nuttig voor de jacht.


ID: 131113 | Landschappelijk element

Hooghoutbos met opgaande grauwe abelen

Beeldekensstraat zonder nummer (Herne)
Het perceel hooghout van grauwe abeel (Populus canescens (x)) bevindt zich palend aan een talud aan de noordzijde van een grasland langs de Scheibeek. Op het talud op de perceelsgrens bevindt zich aan beide zijden van het hooghoutperceel een gemengde houtkant.


ID: 135091 | Landschappelijk geheel

Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode

Hoeilaart (Hoeilaart), Overijse (Overijse), Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode)
Het Zoniënwoud, met een oppervlakte van circa 4400 hectare, is het grootste en best bewaarde relict van het historische Kolenwoud, dat stelselmatig kleiner werd. Een uitgebreid drevenpatroon doorsnijdt het bos. Het Zoniënwoud bestaat uit twee deelgebieden: het zuidwestelijk deel van het Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en het noordoostelijk deel in Tervuren en Kraainem, dat ook het Kapucijnenbos, het Bos van Marnix en het arboretum van Tervuren bevat.


ID: 131519 | Landschappelijk element

Bosarboretum Koekelare

Bovekerkestraat zonder nummer, Carrestraat zonder nummer, Litterveldstraat zonder nummer, Provinciebaan zonder nummer (Koekelare)
Het Bosarboretum van Koekelare werd aangelegd in 1945-1946. Het is een deel van het Koekelarebosof of Domeinbos Koekelare. Het arboretum omvat ook een bosplantenkwekerij met zaadbomenbestand van de zogenaamde 'Koekelare den' (Corsicaanse den cv. Koekelare).


ID: 135094 | Landschappelijk geheel

Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren

Kraainem (Kraainem), Overijse (Overijse), Duisburg, Tervuren (Tervuren)
Het Zoniënwoud, met een oppervlakte van circa 4400 hectare, is het grootste en best bewaarde relict van het historische Kolenwoud, dat stelselmatig kleiner werd. Een uitgebreid drevenpatroon doorsnijdt het bos. Het Zoniënwoud bestaat uit twee deelgebieden: het zuidwestelijk deel van het Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en het noordoostelijk deel in Tervuren en Kraainem, dat ook het Kapucijnenbos, het Bos van Marnix en het arboretum van Tervuren bevat.


ID: 132711 | Landschappelijk element

Soortenrijk valleibosje langs de Windgatbeek

Sasbaan zonder nummer (Lebbeke)
In de Dendervallei, tussen de Dender en de Windgatbeek in de omgeving van het kasteel van Wieze (ten noorden van de Sasbaan) bevindt zich een typisch valleibosje van natuurlijk gevormde heesters, waarbij de bosranden en houtkanten een uitzonderlijke soortenrijkdom herbergen.


ID: 132135 | Landschappelijk element

Hooghoutperceel van beuk bij Kasteel de Bueren

Geerbosstraat zonder nummer (Melle)
Het domein van het Kasteel de Bueren omvat een hooghoutperceel met opgaande beuken, aangelegd op een bosperceel met rabatten. Parallel loopt een beukendreef in functie van de exploitatie van het Geerbos.


ID: 131491 | Landschappelijk element

Boomweide met opgaande zomereiken in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat zonder nummer (Oostkamp)
Het park bij het Kasteel Gruuthuse is aangelegd in een gemengde stijl. Rond een korte wandellus in het park is een boomweide aangelegd met opgaande zomereiken. Doorheen de boomweide loopt een vista door tot over de meanderende Rivierbeek. De zomereiken worden verjongd met geselecteerd plantgoed van een representatief exemplaar met een rechte, takvrije stam.