12 resultaten


ID: 131459 | Landschappelijk element

Gekruiste beukenhaag bij Hof ter Mick

Mikhof 9 (Brasschaat)
De gevlochten beukenhaag staat langs de moestuin ten noordwesten van Hof ter Mick en werd destijds aangeplant als afsluiting. De aanplant dateert vermoedelijk van bij de aanleg van de Engelse tuin in 1830.


ID: 131460 | Landschappelijk element

Beuken kruishaag Hof ter Linden

Drie Eikenstraat 13 (Edegem)
De gevlochten weerhaag van beuk (Fagus sylvatica) staat achter de hofgracht en sluit aan bij de westelijke remise van het kasteel Hof ter Linden.


ID: 130699 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag met vlechtwerk van gele kornoelje

Daalstraat 31 (Heers)
Gesnoeide, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in boerentuin. Deze boerentuin behoort toe aan een 19de-eeuwse boerderij, Daalstraat 31. De geschoren haag vormt de afsluiting tussen het erf en het kerkhof. Door de jonge planten kruiselings te vlechten wordt een ondoordringbare kruishaag bekomen. Op deze manier is het erf beschermd tegen ongenode gasten.


ID: 130704 | Landschappelijk element

Kruishaag van gele kornoelje

Nieuwe Steenweg 210 (Heers)
Gesnoeide, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in boerentuin. Deze boerentuin behoort toe aan een boerderij, Nieuwe Steenweg 210. De geschoren haag vormt de erfafsluiting aan de straat- en noordzijde van het erf. Door de jonge planten kruiselings te vlechten wordt een ondoordringbare kruishaag bekomen. Op deze manier is het erf beschermd tegen ongenode gasten.


ID: 130705 | Landschappelijk element

Prieel van gele kornoelje met gekruiste haag

Nieuwe Steenweg 210 (Heers)
Een loverprieel aangelegd met geschoren, naar oude traditie gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas) in boerentuin. Deze boerentuin behoort toe aan een boerderij, Nieuwe Steenweg 210. Door de jonge haagplanten kruiselings te vlechten wordt een stevige prieelconstructie gevormd met een ondoordringbare kruishaag.


ID: 134303 | Landschappelijk element

Tuin bij hoeve Knapen

Nieuwe Steenweg 210 (Heers)
Gevlochten haag en paviljoen van gele kornoelje in de voormalige moestuin van een grote gesloten hoeve uit de 17de en 19de eeuw.


ID: 305757 | Landschappelijk element

Gevlochten haag van gele kornoelje

Korpse straat zonder nummer (Herk-de-Stad)
Gesnoeide, gevlochten haag van gele kornoelje (Cornus mas).


ID: 130637 | Landschappelijk element

Gekruiste meidoornhaag als veekering

Hooghofstraat 21 (Heuvelland)
Geschoren en gekruiste haag van overwegend eenstijlige meidoorn aangeplant langsheen de Hooghofstraat als afsluiting van een huiskavel bij een hoeve.


ID: 130686 | Landschappelijk element

Gekruiste meidoornhaag met knotbomen als veekering

Kruisstraat 8 (Heuvelland)
Langs de volledige buitenomtrek van de huiskavel is over een lengte van circa 420 meter een continue kruishaag van eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) aangeplant waarin naar schatting ook een 40-tal knotbomen (schietwilg) zijn aangeplant.


ID: 130633 | Landschappelijk element

Gekruiste meidoornhaag als kerkhofbeplanting

Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)
Gekruiste en geschoren afsluitingshaag van overwegend eenstijlige meidoorn, aangeplant als kerkhofbeplanting bij de St.-Machutuskerk van Wulvergem. De afsluitingshagen komen voor links en rechts van de toegang tot de kerk (2x13 meter) en een stuk langs het voetpad ten noorden van het kerkhof (50 meter).