18 resultaten


ID: 132627 | Landschappelijk element

Gelegde haag met gele wijmen

Binnendijkstraat 59 (Bornem)
Een huiskavel wordt langs de straatzijde afgesloten door achtereenvolgens een sloot en een wilgenhaag. De haag bestaat uit wijmen die in dezelfde richting schuin werden gelegd door ze deels door te snijden om zo een ondoordringbare afsluiting te verkrijgen.


ID: 133131 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag

Lierbaan zonder nummer (Grimbergen)
De gelegde meidoornhaag bevindt zich tussen de verschillende delen van de grote hoogstamboomgaard. De haag werd in december 2010 aangeplant als een voorbeeld van een gelegde haag. De techniek van het leggen van hagen komt hier duidelijk tot uiting. De takken werden laag boven het maaiveld ingekapt, schuin gebogen en ingevlochten. De nieuwe uitlopers op de gelegde takken hebben een dicht netwerk gevormd.


ID: 130444 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag

Boeschepestraat 21, Hoge Voutestraat zonder nummer (Heuvelland)
Geschoren afsluitingshaag van hoofdzakelijk eenstijlige meidoorn met sporen van vlechtwerk, op een perceelsgrens langsheen de Hoge Voutestraat, tevens deel van een huiskavel.


ID: 130579 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag bij Hoeve Locrehof

Dikkebusstraat 187, Hofstraat zonder nummer (Heuvelland)
Gelegde en geschoren haag van eenstijlige meidoorn als erfafsluiting van de historische hoeve 'Locrehof'.


ID: 130506 | Landschappelijk element

Gelegde gemengde veekeringshaag bij Hoeve Poorthof

Hillestraat zonder nummer, Zwartemolenstraat 4 (Heuvelland)
Gelegde en geschoren soortenrijke weerhaag.


ID: 132072 | Landschappelijk element

Deels gelegde meidoornhaag als veekering

Kroonaardstraat zonder nummer, Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)
Deels gelegde en geschoren veekeringshaag van eenstijlige meidoorn, gedeeltelijk langsheen een voormalig wegtracé en bij inmiddels verdwenen bewoning.


ID: 130565 | Landschappelijk element

Gelegde es als restant uit vroegere haag

Kwadestraat zonder nummer (Heuvelland)
Gelegde en voorheen gekapte gewone es, als restant uit een vroegere kaphaag, langsheen een voetwegtracé uitgevend op de Kwadestraat.


ID: 130661 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag als veekering

Nieuwkerkestraat 86 (Heuvelland)
Geschoren haag van overwegend eenstijlige meidoorn met sporen van vroeger beheer als gelegde haag, aangeplant op de perceelsgrens, langsheen de Nieuwkerkestraat.


ID: 130658 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag als veekering

Seulestraat 126 (Heuvelland)
Geschoren haag van overwegend eenstijlige meidoorn met sporen van vroeger beheer als gelegde haag, aangeplant op de perceelsgrens, langsheen de Seulestraat, tevens oostelijke begrenzing van de huiskavel met restant van een hoogstamboomgaard.


ID: 130659 | Landschappelijk element

Gelegde meidoornhaag als veekering

Seulestraat zonder nummer (Heuvelland)
Geschoren haag van overwegend eenstijlige meidoorn met sporen van vroeger beheer als gelegde haag, aangeplant op de perceelsgrens, langsheen de Seulestraat.