Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

141 resultaten


ID: 130038 | Landschappelijk element

Haagbeuken kaphaag

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
Langs de losweg die uitkomt op Maleveld staat aansluitend op de hoeklinde een haagbeuken kaphaag van wel 90 m lang. De afsluitingshaag bakent de achtergelegen kavels af. Vermoedelijk is de huidige kaphaag ontstaan uit een scheerhaag die niet meer jaarlijks werd geschoren.


ID: 130403 | Landschappelijk element

Kaphaag van haagbeuk

Blauwenbergstraat (Aalst)
Een kaphaag als perceelrandbeplanting bij een weide die achter het erf van een recent verdwenen hoeve was gelegen. Dergelijke hagen waren nuttig als afsluiting voor het vee, brandhoutproductie, loofvoedering, geriefhout en dergelijke.


ID: 131513 | Landschappelijk element

Holle weg met hakhoutstoven

Hoogveldbaan (Bertem)
De holle weg, ten noorden van het dorpscentrum van Bertem, maakte vroeger deel uit van de verbinding tussen Leuven en Everberg. Langs de holle weg bevinden zich tientallen hakhoutstoven van diverse soorten, die een onderlinge samenhang vertonen en uit autochtoon genetisch materiaal bestaan. Vanuit de diepte van de holle weg vormen de hakhoutstoven, die een representatieve groeivorm hebben, een beeldbepalend object.


ID: 135247 | Landschappelijk geheel

Rovorst en Kanakkendries

Elst, Nederbrakel, Opbrakel, Zegelsem (Brakel), Schorisse (Maarkedal)
Het heuvelig karakter van dit gebied wordt veroorzaakt door de sterke erosiewerking van talrijke kleine waterlopen. Dit gebied omvat de bronhoofden van drie parallel lopende zijbeken van de Zwalm, de Vaanbuikbeek, de Roosmeersbeek en de Slijpkotbeek. Tussen de valleitjes, die west-oostwaarts georiƫnteerd zijn, liggen hoge kouters van waar men een weids uitzicht heeft op een landschap met houtkanten en perceeslrandbegroeiing. In de buurt van de erven komen kaphagen voor met een erg kleine plantafstand. In de diepere delen van de valleien liggen unieke bronbossen met een waardevolle bronbosflora. Het indrukwekkende halfgesloten hoevecomplex van het Hof te Wolfskerke gaat terug tot de 12de eeuw en ligt ingeplant op een heuvelkam, omgeven door landbouwgronden. Het Mullenkasteel werd later gebouwd als eclectische woning bij de hoeve.


ID: 132686 | Landschappelijk element

Oude kaphagen van haagbeuk

Bijstierstraat (Brakel)
Kaphagen van in hoofdzaak bestaande uit haagbeuk als perceelsrandbeplantingen. Ook es en esdoorn zijn hier vertegenwoordigd en worden traditioneel onderhouden in de kaphaag. Het is een mooi, representatief voorbeeld van een nog goed onderhouden kaphaag, een landschapselement dat hier in de streek werd geplant in functie van het produceren van brandhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 132815 | Landschappelijk element

Kaphaag van es en haagbeuk

Bijstierstraat (Brakel)
Het weiland tegenover het erf aan de overkant (Bijstierstraat 6) is volledig afgeboord met een kaphaag die in hoofdzaak bestaat uit es en haagbeuk. Er staat ook een opgaande oude kloon van een Canadapopulier in de haag. Meidoorn, esdoorn en vlier staan er vermoedelijk ten gevolge van natuurlijke uitzaaiingen.


ID: 132814 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant op talud

Bijstierstraat 6 (Brakel)
Een houtkant van 130 meter lang op een wegtalud bestaande uit meerdere soorten in een traditioneel hakhoutbeheer. Een oude uitgedunde kaphaag met es, els, haagbeuk en gladde iep; hakhout van gladde iep, hazelaar, els en els. Meidoorn, haagbeuk en eik staan er vermoedelijk ten gevolge van natuurlijke uitzaaiingen. Naast de houtopbrengst vervult de houtkant ook een belangrijke nevenfunctie, namelijk het vastleggen van het talud om erosie te voorkomen.


ID: 132670 | Landschappelijk element

Kaphaag van fladderiep en es

Borgveld 4 (Brakel)
Een oude kaphaag van in hoofdzaak fladderiep en es staat op de noord- en oostgrens van een erf bij een verbouwd hoevetje. De haag bestaat uit we aparte delen. Op de kadasterkaart van PC. Popp en de kaart van Van der Maelen is er langs de oostelijke haag een voetweg weergegeven, bovendien merken we dat er in de 19de eeuw hier geen gebouw aanwezig was. Op de Ferrariskaart (ca 1775) werd hier wel een hoevetje ingetekend en het erf was volledig afgeboord met een beplanting. In die tijd was het gebruikelijk om het erf af te boorden met houtkanten die nuttig waren als afsluiting, houtproducent (brand-, gerief-, constructiehout) en loofvoedering. Men gebruikte hiervoor een scheer- of kaphaag en hakhout. De nog aanwezige oude kaphaag van fladderiep is plaatselijk onderbroken en de vrijgekomen ruimte is opgevuld door een lijnaanplanting van drie opgaande lindebomen.


ID: 300032 | Landschappelijk element

Houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen

Bospad, Sonkpad (Brakel)
Een gemengde houtkant met sporen van een oude kaphaag, hakhout en opgaande bomen als perceelrandbeplanting rond een weiland. Opgaande bomen van es en canadapopulier (stamomtrek van 370 cm); knotbomen van es, haagbeuk, esdoorn, veldesdoorn, bindwilg, ruwe en gladde iep; hakhout van esdoorn en veldesdoorn.


ID: 132802 | Landschappelijk element

Relict van kaphaag van haagbeuk

Hayestraat (Brakel)
De kaphaag van haagbeuk bevindt zich tussen een grasland dat aan het verbossen is, en het pad in het verlengde van de Hayestraat.