Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

344 resultaten


ID: 132505 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van es bij gewezen abdijvijvers

Aalsterse Dreef zonder nummer (Affligem)
Een zware struik van gewone es werd als hakhout gehouden bij de gewezen abdijvijvers van de abdij van Affligem. Deze zware hakhoutstoof met een omtrek van 750 cm is hoogstwaarschijnlijk nog een relict uit de oeverversterking.


ID: 132448 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van zwarte populier

Notelaarstraat zonder nummer (Alveringem)
Langs de Oostsluisbeek zijn in een onregelmatig plantverband zwarte knotpopulieren aangeplant. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als oeverversteviging aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te kloneren in het landschap zijn blijven bestaan.


ID: 307551 | Landschappelijk element

Vastleggingshagen en houtkanten op molenbelt

Kleimolenstraat 2 (Anzegem)
Gemengde hagen en houtkanten aangeplant als vastlegging van een overgebleven molenbelt


ID: 133149 | Landschappelijk element

Geknotte zwarte populier in holle weg

Leten zonder nummer (Bilzen)
Langs een historische holle weg, die vanuit de Demervallei de steilrand beklimt en die verbinding maakt met Leten en Martenslinde, staat een oude geknotte zwarte populier.


ID: 133010 | Landschappelijk element

Houtkant met zwarte els

Eikerheide zonder nummer (Bornem)
Langs de scheidingsgracht staat een houtkant die in hoofdzaak bestaat uit zwarte els. De elzen in de houtkant worden op traditionele wijze onderhouden als hakhout en als knotboom. Houtkanten werden gezet voor het kappen van brandhout en gezien de ligging hier, langs een gracht, ook als oeverversterking.


ID: 301381 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende beplantingen

Doensberg zonder nummer (Brakel)
De beekbegeleidende beplantingen bestaan uit enkele geknotte zwarte elzen (omtrek 206 cm) en een knothaagbeuk (omtrek 181 cm). De bomen werden op een hoogte van 2,5 m geknot. Een opgaande gewone es is aangeplant als hoekboom.


ID: 133458 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs gracht

Evensveldstraat zonder nummer (Brakel)
De soortenrijke houtkant staat langs een perceelsgrens met een grachtje. Aan de westelijke zijde staan enkele omvangrijke veldesdoornen. Naast knotveldesdoorn bevat de houtkant ook knotwilgen. Er komen in de houtkant ook opgaande grauwe abelen, gewone essen en populieren van een oude variƫteit voor. Meidoorn, sleedoorn en hazelaar behoren tot de natuurlijke verrijking van de houtkant.


ID: 133387 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar

Koningsweg zonder nummer, Willemsveld zonder nummer (Brakel)
Het hakhout van hazelaar staat op een steilrand in de vallei vande Sassegembeek, tevens een (voormalige) perceelsgrens. Op het zelfde steilrandje staat een geknotte fladderiep.


ID: 133401 | Landschappelijk element

Knotwilgen langs grasland bij Sassegembeek

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De knotwilgen bevinden zich langs de perceelsgrens van het grasland met de Sassegembeek in het westen, en aan de grens met het populierenbos in het oosten. Ter hoogte van het populierenbos is de afsluiting richting het grasland opgeschoven, zodat de bind- en schietwilgen zich nu net buiten het grasland bevinden.


ID: 133402 | Landschappelijk element

Knothaagbeuken op steilrand

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De zeer omvangrijke knothaagbeuk bevindt zich op een steilrand ten oosten van het grasland palend aan de Sassegembeek. De boom meet een omtrek van 261 cm (gemeten op een hoogte van 50 cm). De boom staat in een rij met nog vier andere knothaagbeuken op hetzelfde talud.