Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

36 resultaten


ID: 426 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Walburga met kerkhof

Meldert-Dorp 2A (Aalst)
Gotische pseudobasiliek met transept, opgetrokken uit Meldertse zandsteen, gelegen op een lichte verhevenheid, bij het kruispunt van de hoofdstraten van het dorp. Omgeven door een kerkhof met bak- en zandstenen muur; neoclassicistische hekpijlers ten noorden en graftekens op het kerkhof.


ID: 16124 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding en kerkhof

Alexis Decarneplein (Alveringem)
Neogotische hallenkerk naar ontwerp van A. Verbeke van 1889, met kerkhof ten noorden, westen en zuiden, omzoomd met doornhaag. Gekasseide westelijke toegangsweg afgezet met bakstenen muurtje met hek. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste, centrale westtoren, een driebeukige schip van vier traveeën, een uitspringend transept, een koor en twee zijkoren van twee rechte traveeën en driezijdige hoofdkoorsluiting; twee sacristieën weerszijden het koor; tegen zuidelijke zijbeuk aanleunende doopkapel.


ID: 200641 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Hoogstade

Brouwerijstraat (Alveringem)
Belgische militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft een min of meer rechthoekige begraafplaats, aan de voorzijde afgesloten door een bakstenen muur met pilasters met centraal een toegangspoort met hekken. De rijen grafstenen staan rug aan rug opgesteld.


ID: 15811 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Dorp 1 (Alveringem)
Laatgotische hallenkerk uit eind 17de eeuw, met 16de-eeuws koor; zuidtransept gedateerd 1656, door middel van muurankers. Verankerd, geel bakstenen gebouw met gebruik van ijzerzandsteen. De kerk vormt samen met het omringend kerkhof, linderij en witgekalkt omheiningsmuurtje met ezelsrug, het middelpunt van het dorp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog fungeerde het kerkhof van Alveringem als oorlogsbegraafplaats voor Belgische gesneuvelden. De officieuze begraafplaats voor de pastoors van de gemeente ligt voor het calvariekruis welke ophangt tegen de zuidelijk transeptarm.


ID: 200642 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Oeren

Oerenstraat (Alveringem)
Belgische militaire begraafplaats tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd rond de zestiende-eeuwse, laatgotische kerk van Oeren. Aan toegangszijde is er een omheiningsmuur uit gele baksteen met gesmeed ijzeren traliewerk en een toegangspoort. De graven zijn aangelegd in dubbele rijen.


ID: 213317 | Bouwkundig element

Belgische militaire graven op kerkhof

St.-Brigidaplein (Alveringem)
Perkje met Belgische militaire graven op het kerkhof rechts achter de kerk, waaronder twee heldenhuldezerken.


ID: 214471 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Driehoekstraat (Antwerpen)
De begraafplaats van Ekeren werd aangelegd buiten de dorpskern in 1909-1910, ter vervanging van het kerkhof rond de Sint-Lambertuskerk.


ID: 46416 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Rumoldus

Zondereigen 6 (Baarle-Hertog)
Vrijstaande neogotische kerk naar ontwerp van J. Van Gastel, in 1859-1860 opgericht; deels vernield op 2/10/1944, in 1949 heropgebouwd en vergroot naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior. Heldenhuldezerk tegen de zuidelijke gevel.


ID: 41511 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof

Dorpstraat (Bertem)
Romaanse parochiekerk Sint-Lambertus van circa 1200 met verbouwingen in de 17de en 18de eeuw en een omgevend kerkhof.


ID: 16268 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Dorpsstraat 3_2 (De Panne)
Bedehuis met omringend kerkhof, aan de Stationsstraat begrensd door een muur met hek. Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect P. Buyck van 1855 met deels romaanse, deels gotische toren en transept daterend uit een belangrijke bouwfase in de 13de eeuw. Verankerde gele baksteenbouw met aanwezigheid van ijzerzandsteen in transept, onder leien bedekkingen. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste westtoren met aanleunende kruisbeuken, een driebeukig schip van vijf traveeën met rechte sluiting van zijkoren en een hoofdkoor van een rechte travee met driezijdige sluiting; aanleunende sacristie en stookplaats. Het kerkhof bewaart een collectie graftekens uit de periode van de Eerste Wereldoorlog tot de late jaren 1970. In de kerk en op het kerkhof oorlogsgedenktekens en graven van militairen.