Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

237 resultaten


ID: 166 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Ronsevaal

Brusselbaan 2, Brusselse steenweg 211-213 (Aalst)
Het domein Ronsevaal omvat het eclectisch landhuis met aanhorigheden uit circa 1892-1895, het omgevend landschappelijk aangelegd park met daarin de in 1930 opgerichte cottagevilla Les Trembles, die in 1960 L-vormig uitgebreid werd naar ontwerp van architect Jacquelin Taylor Robertson en voorzien werd van een eigen tuinaanleg door Russell Page.


ID: 165 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Kasteel van Overhamme

Overhammedreef 26-32 (Aalst)
Resterende dienstgebouwen van een voorheen omgracht kasteel, gesloopt in 1946. Het kasteel werd uitgebreid en gewijzigd in de tweede helft van de 18de eeuw; de aanhorigheden, nu fungerend als woning en als dusdanig aangepast, dateren uit die tijd. Park en dubbele toegangsdreef in quinconce-verband.


ID: 34825 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Bellem

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van het park een jachtbos met dreven in sterrenpatroon. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.


ID: 12419 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Neoclassicistisch kasteel Solhof

Baron van Ertbornstraat 118-122 (Aartselaar)
Neoclassicistisch kasteel uit de tweede helft van de 19de eeuw met bakstenen omwallingsmuur met ronde hoektorens, gelegen binnen een rechthoekige omgrachting en toegankelijk via een bakstenen boogbrug en ijzeren poort. De conciërgewoning, koetshuis en stallingen dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. In het omgevend park, aangelegd in landschappelijke stijl, wordt het centrale grasveld omgeven door een bomengordel. In het park bevinden zich nog een ijskelder en twee tuinbruggen. Langs de noordelijke parkgrens ligt een bruine beukendreef.


ID: 11313 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Zwarte Arend met park

Ertbruggelaan 150, Professor Van den Wildenberglaan 1-2 (Antwerpen)
Inplanting binnen rechthoekig omgracht park met ten westen toegang, kreeg in 1784 zijn huidig uitzicht, de voormalige westelijke dienstgebouwen zijn omgevormd in 1945.


ID: 81728 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Beukenhof

Beukenhofstraat 43-45, Kerkdreef 42 (Anzegem)
Kasteel gelegen in park met oud bomenbestand en gedeeltelijk afgezoomd door haag. Conciërgewoning ten noordwesten en koetshuis ten zuidwesten. Noordelijke toegang aan de zijde van de Beukenhofstraat gemarkeerd door pijlers van baksteen en natuursteen en ijzeren hek met de initialen "VC". Rechterpijler met datum "1877". Tweede toegang ten oosten (Kerkdreef) gemarkeerd door bakstenen pijlers en ijzeren hek. Domein aan de Beukenhofstraat van de straat afgezet door laag muurtje van arduin en baksteen.


ID: 76396 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Ter Leyen

Boekhoutedorp 5 (Assenede)
De eerste vermelding van een kasteel dateert van 1511, in het bezit van meester Roeland Soete. Nog deels omgracht vroeg-renaissancekasteel op L-vormige plattegrond, ingeplant in een groot landschapspark met prachtige bomen, vijver met ijzeren boogbrugjes, ijskelder en grot. Koetsierswoning vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw en conciërgewoning.


ID: 89021 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Reigerlo met park

Hulstlo 2 (Beernem)
Het kasteel werd gebouwd in opdracht van de Brugse bankier Felix Dujardin in de jaren 1846-1847. Volgens het kadaster gebouwd circa 1852. Sterk symmetrisch opgebouwd gebouw in sobere neogotische stijl. Hoofdgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen + entresol. Het park werd gelijktijdig of kort nadien aangelegd.


ID: 89418 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein de Lanier

Maria-Aaltersteenweg 33-34, 35, 33A (Beernem)
Kasteeldomein met omwald kasteel bereikbaar via een toegangsbrug en jachtwachterwoning met wagenhuis. Kasteelhoeve met schuur waarin een smidse en aardappel- en fruitkelder bewaard zijn. Ommuurde moestuin met hek, serres, bergplaats en kippenhok en omhaagde hoogstamboomgaard ten zuiden. Parkaanleg in landschappelijke stijl met tot vijver omgevormde walgracht met tuinbruggen, tuinbeeld, ijskelder, gazons, solitaire bomen en bomengroepen, struikenmassieven en parkbos. Domein verbonden met de omgeving door dreven en toegankelijk via hekken en hekpijlers.


ID: 38897 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein en kasteel van Huizingen en alpiene tuin Bloemendal

H. Torleylaan 100, zonder nummer (Beersel)
Historisch waterkasteel, gelegen in een riant landschapspark uit de 19de eeuw met een alpiene tuin uit 1958.