12 resultaten


ID: 215 | Bouwkundig element

Huis Erve de Stove

Pontstraat 2, Stoofstraat zonder nummer (Aalst)
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder afgesnuit zadeldak, gecombineerd met schilddak over de drie traveeën van de zijgevel. Aansluitende haakse dienstgebouwen. Ten oosten, kleine schuur met aanleunend wagenhuis met 19de-eeuwse gevelindeling. In de Stoofstraat: grote overluifelde rondboogpoort gevat in een rechthoekige omlijsting van hardsteen.


ID: 278 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Terlinden

Raffelgemstraat 8, 8A, Square Jacques Geerinckx 2, Terlindendreef 9 (Aalst)
Het kasteeldomein Terlinden bestaat uit een U-vormig kasteel met hoofdgebouw uit 1913 en 18de-eeuwse zijvleugels, volledig omgeven door een gracht en toegankelijk via een achtzijdig poortgebouw en twee bruggen. Buiten de omwalling bevinden zich in het landschappelijk ingericht park diverse aanhorigheden waaronder een oranjerie, stallingen en een kasteelhoeve.


ID: 21138 | Bouwkundig element

Sint-Pieterskapel en Sint-Pietersschool

Sint-Kwintensberg 84 (Gent)
De voormalige Sint-Pietersschool, een kosteloze katholieke lagere jongensschool met jongenspatronaat, ook zogenaamd Piers de Raveschoot, werd in 1852 gesticht door het Sint-Vincentius a Paulogenootschap. Zowel Joseph de Hemptinne als Alfred Piers de Raveschoot, beide werkzaam binnen de Gentse Sint-Vincentius a Paulovereninging, hadden een belangrijk aandeel in de oprichting van deze dag- en zondagsschool. Aan de school werd een neogotische kapel gehecht, in 1857 gerealiseerd volgens plannen van baron Jean Baptiste Bethune. Zowel door haar locatie als door het bouwtype refereert de kapel aan een veel oudere verdwenen kapel die hier omstreeks 1300 door de abt van de Sint-Pietersabdij zou zijn opgericht en toegewijd was aan Sint-Kwinten.


ID: 21925 | Bouwkundig element

Stadswoning De Gulden Put

Havermarkt 21-23, 23A (Hasselt)
Stadswoning, thans met onbelangrijke, recente voorgevel voor de oude kern van 1659, gebouwd door M. van Hilst, en gedeeltelijk bewaard in de achtergevel.


ID: 134579 | Landschappelijk element

Kantoortuin

Herkenrodesingel 10 (Hasselt)
Binnentuin van kantoorgebouw naar ontwerp van Jacques Wirtz uit de jaren 1970.


ID: 59689 | Bouwkundig element

Van Ackers Hof

Hoog Mosscher 61-62, 64-77 (Kortrijk)
Op de hoek van Hoog Mosscher en de Meiweg ligt het z.g. "Van Ackers Hof". Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Genoemd naar grondeigenaar Constantin Van Ackere-Degeest (°1863-†1914), cf. casement op poort met voorheen opschrift "Fondie Ct Vanackere-Degheest". Kapel en zestien huisjes rond een binnenhof gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.R. Van Hoena


ID: 17906 | Bouwkundig element

Vrijstaand herenhuis met stallen

Luikstraat 56 (Lokeren)
Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardenstallen.


ID: 3370 | Bouwkundig element

Huis De Boodschap en Sint-Joris

Guldenstraat 23 (Mechelen)
Het huis De Boodschap is in kern het poortgebouw van de laat-13de-eeuwse stenen burcht bekend als de Couderborg. Het achterhuis, gelegen op de binnenplaats vormt de restanten van het Huis Sint-Joris.


ID: 50760 | Bouwkundig element

Gesticht Cellekens

Minderbroedersgang 12 (Mechelen)
Weldadigheidsinstelling opgericht in 1620, U-vormig gerangschikte vleugels rondom een met gras begroeide binnentuinen met bakstenen afsluitingsmuur.


ID: 90462 | Bouwkundig element

Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

Bruggesteenweg 128-134 (Ruiselede)
Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht, het Penitentiair Landbouwcentrum en bezoekerscentrum. Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek.