11 resultaten


ID: 135355 | Landschappelijk geheel

Landschap van de Oude Schelde tussen Bornem en Weert

Bornem, Weert (Bornem)
De ankerplaats omvat een zo goed als ongeschonden, 13de-eeuws, grotendeels gesloten, Scheldelandschap dat doorkruist wordt door oude dijken en wegstructuren. Centraal loopt van noord naar zuid de Oude Schelde, met nog goed bewaarde mechanische sluis, als dominant structurerend element. Langs de zuidgrens van deze oude Scheldearm ligt het neogotische kasteel van Marnix van St.-Aldegonde met bijhorend gaaf, hoofdzakelijk bebost, domein met eendenkooi en gekenmerkt wordt door een rastervormig dreven- en afwateringspatroon. Ten noorden van de Oude Schelde is het landschap meer open en heeft men een afwisseling van weilanden en populieraanplanten, gekenmerkt door talrijke vijvers. Typisch in de ankerplaats is de verspreide kleinschalige bebouwing uit tweede helft 19de en begin 20ste eeuw.


ID: 132614 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)
Een jonge aanplanting van populier heeft een onderetage van verschillende wilgensoorten waaronder de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd vroeger intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur.


ID: 132615 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)
Een perceel weiland telt nog talrijke jong uitgeschoten wilgen. Onder de verschillende wilgensoorten is ook de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd in de 19de en 20ste eeuw intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur in de polder.


ID: 132643 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting van gele wijmen

Binnendijkstraat zonder nummer (Bornem)
Voormalige dichte aanplant van gele wilgen op de natte gronden nabij de Schelde. Eens voldoende groot, werden de wilgentenen geoogst voor het mandenvlechten, beschoeien van oevers etc.


ID: 132528 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

Briel zonder nummer, Molenstraat zonder nummer (Bornem)
Ter hoogte van Briel ligt een schorrengebied dat oorspronkelijk ingericht werd voor de wijmen- of wissenteelt. De schorren zijn hier nog steeds in exploitatie als hakhoutperceel.


ID: 132526 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

Dijkstraat zonder nummer, Scheldestraat zonder nummer (Bornem)
Ter hoogte van Scheldestraat ligt op de Scheldeoever een schorrengebied dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.


ID: 132530 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting op Eiland van Mariekerke

Jan Hammeneckerstraat zonder nummer (Bornem)
Het Eiland van Mariekerke tussen de Schelde en de Jan Hammeneckerstraat bestaat uit een schorrengebied dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout.


ID: 132527 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting op Het Stort

Molenstraat zonder nummer (Bornem)
Natuurreservaat Het Stort op de Scheldeoever ter hoogte van Achterweert is een schorrengebied dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de wijmen- of wissenteelt. De voormalige grienden zijn verbost maar de aanwezigheid van soorten zoals schietwilg, gele bindwilg, katwilg en amandelwilg wijst nog op het vroeger gebruik en beheer als hakhout. In de jaren 1950 werd het perceel de laatste maal volledig gekapt.


ID: 135065 | Landschappelijk geheel

Schorren van de Durme, de Bunt en monding van de Durme in de Schelde

Biezestraat, Bunt (Hamme)
Het landschappelijk geheel is gelegen op grondgebied van de gemeenten Hamme en Temse. Cultuurhistorisch gezien bestaat het uit drie deelgebieden: de voormalige polder Noubroek, de voormalige Gemene Schoren van Hamme en de schorren van Tielrode.


ID: 301034 | Landschappelijk element

Griend met wilgentaxa

Driegoten (Hamme)
De voormalige griend (snij- en/of hakcultuur van wilg) bevindt zich binnendijks, op een schor binnen het hoogwaterbed van de Schelde, op de linkeroever, ter hoogte van Hamme-Driegoten. Deze locatie is een representatief voorbeeld van een voormalige griend langs de Beneden-Schelde, waarvan het hout voornamelijk werd gebruikt als ambachtshout in de mandenmakerij.