25 resultaten


ID: 122159 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-24, 26-28, Beverlosesteenweg 444-455, Bootstraat 1-11, Duinenstraat 1-8, 9, Dwarsstraat 1-16, 17-23, Eeuwfeestplein 1-34, 36-40, Gouden Jubileumplein 1-24, Havenlaan 3-7, 68-134, Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-8, 9, Hovingenstraat 1-2, 4-12, Kanaalstraat 1-34, 35-75, Kastanjestraat 1-10, 12-20, Kerkstraat 2-6, 10-11, Kioskplein 1-26, 28, Klimopstraat 1-2, 4-24, Koolmijnlaan 141, 152, 158, 162-224, 250, 274-302, 303-304, 337-343, Krommestraat 1-4, 6-8, Laan op Vurten 1-130, 131-135, Leysestraat 1-130, 131-135, Lindestraat 1-4, 6, Louis Sauvestrelaan 1-68, 70-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-8, 10-14, Spoorwegstraat 1-8, 10-24, Stadionlaan 1-62, 63-83, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-83, 84-111, Tennisstraat 1-16, 17-55, 74-80, Visvangststraat 24-46, Vossenbergstraat 1-31, Watersportlaan 1-16, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-20, 21, Zandhoefstraat 1-4, 5-25 (Beringen)
Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de afstand tot de mijn.


ID: 122199 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

Aakstraat 1-4, Beverlosesteenweg 444-451, 452-454, Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-34, 36-40, Gouden Jubileumplein 1-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-34, 35-75, Kioskplein 1-26, 28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-4, 6-8, Stadionlaan 1-62, 63-83, Tennisstraat 1-16, 17-39, Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-16, Zandhoefstraat 1-4, 5-25 (Beringen)
De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. Huybrighs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar ontwerp van Y. Blomme.


ID: 122201 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo

Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-24, 26-28, Duinenstraat 1-8, 9, Dwarsstraat 1-16, 17-23, Hotelstraat 1-8, 9, Hovingenstraat 1-2, 4-12, Kastanjestraat 1-10, 12-20, Klimopstraat 1-2, 4-24, Koolmijnlaan 337-343, Laan op Vurten 1-4, 5-31, 32-131, 133-135, Leysestraat 69-111, Lindestraat 1-4, 6, Louis Sauvestrelaan 1-68, 70-92, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-8, 10-14, Spoorwegstraat 1-8, 10-24, Stationkaai 1-59, Stationsstraat 57-83, 84-111, Vossenbergstraat 1-31, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-20, 21 (Beringen)
De mijncité die op het grondgebied van Beverlo werd opgericht ten noorden van de mijnsite van Beringen, vormt de oudste kern van de mijnwerkershuisvesting.


ID: 302172 | Bouwkundig geheel

Sociale woningen van 1966

Kastelstraat 26-40, Kleinheidelaan 22-58, Steenstortstraat 10-14, Wipstraat 15-17 (Beringen)
Verkaveling met 32 sociale woningen voor mijnwerkers naar plannen van architect Alfred Dirix, gerealiseerd van 1964 tot 1966 door de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting met financiële steun van de EGKS.


ID: 301514 | Bouwkundig geheel

Mijncité Baltisch Kamp

Kleinheidelaan 1-18, 20, Molenlaan 1-28 (Beringen)
Mijncité Baltisch Kamp omvat 48 wooneenheden en leunt vormelijk aan bij de tuinwijkgedachte. Het ensemble werd ontworpen door mijntekenaar en architect Antoon Huybrighs ten tijde van de Kolenslag (1947-1948).


ID: 122165 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Winterslag: Mijncité

Acacialaan 1-66, 67-85, Berkenlaan 1-32, 33-51, Bijenstraat 1-56, 57-75, Bloemenstraat 2-4, 5-24, 26-36, Broeder Juulstraat 2-22, Buitenlaan 1-100, 102-140, Clematitenstraat 1-12, Daliastraat 1-8, Dijkskendal 1-22, 23, Doornstraat 1-30, 32-38, Dwarsstraat 1-4, 5-15, Eikenlaan 1-96, 97-121, Erabelstraat 1-16, Evence Coppéeplaats 2, Geraniumstraat 1-19, Grensstraat 1-12, 14-30, Groenstraat 1-74, 75-83, Haagdoornstraat 1-7, Hortensiastraat 1-3, 4-33, 34-44, Hovenierslaan 1-49, Iepenstraat 1-22, 23, Kerkstraat 1-3, Kortestraat 1-27, Krokusstraat 1-23, Kruisstraat 1-16, Leliestraat 2-14, Lindenstraat 1-14, 15-27, Margarethalaan 1-76, 77, Myosotisstraat 1-12, 13-23, Noordlaan 1-9, 10-51, 53-79, 80-127, 129-133, 6A-B, Oostlaan 1-40, 42-58, Parochiekerkstraat 1-92, 94-100, Passerelstraat 1-12, 14-20, Petuniastraat 1-12, 14-16, Plataanstraat 1-6, 7-15, Populierenstraat 1-21, Rondpuntlaan 1-16, 17-27, Sint-Eventiuslaan 1-10, 11-17, Sint-Michielsstraat 1-11, Spoorwegstraat 1-96, 97-131, Sportlaan 1-52, 53-77, Valleistraat 1-16, 18-22, Vennestraat 172-190, Vierblokkenstraat 1-8, Vijverstraat 1-50, 52-54, Watertorenstraat 1-18, Wildekastanjelaan 13-23, Zandstraat 2-12 (Genk)
Met de bouw werd begonnen in 1913. De planning en de ontwerpen der oudste woningen werden gemaakt door architect A. Blomme. Verdere bouwcampagnes in 1917-1918, 1919-1924 en 1931-1948.


ID: 301957 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Winterslag: Eerste Cité

Acacialaan 1-66, 67-85, Berkenlaan 1-32, 33-51, Eikenlaan 1-96, 97-121, Evence Coppéeplaats 2, Haagdoornstraat 1-7, Hovenierslaan 1-29, Kerkstraat 1-3, Margarethalaan 1-56, 58-72, 73-76, 77, Noordlaan 1-2, 3-111, 6A-42, Oostlaan 2-34, 35-40, 42-56, Populierenstraat 1-15, Rondpuntlaan 1-16, 17-27, Valleistraat 1-16, Vennestraat 172-190, Vijverstraat 1-8, 10-16, Wildekastanjelaan 13-23, Zandstraat 2-12 (Genk)
De Eerste Cité of tuinwijk van Winterslag, vormt de vroegste kern van de grootschalige mijncité bij de mijn van Winterslag. Het aanlegplan en de architectuur vertaalt het best de oorspronkelijke ontwerpplannen van architect Adrien Blomme en werd aangevat in 1912.


ID: 122203 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Zwartberg: Noorderwijk

Adolf Greinerstraat 1-12, 13, Albert Forgeurstraat 1-10, 12-26, Alfred Wautersstraat 1-6, August Collonstraat 1-18, 20-30, Cockerillplaats 1-14, 15, De Macarstraat 1-6, 8-12, Delcourtplaats 1-14, Felix Despastraat 1-8, Georges Dodemontstraat 1-6, Gustave Francottestraat 1-38, 39-41, Henri Forirstraat 1-47, Henri Lacostestraat 1-4, 6-22, Hubert Decreeftstraat 1-20, 21-25, Hubert Goffinstraat 1-16, Ijzerstraat 1-16, Kerkplein 2-3, zonder nummer, Leon Dereuxstraat 1-3, 4-8, Lucien Londotstraat 2-46, Luikerwijk 1-12, 13, Martelarenstraat 1-18, 20-24, Max L'hoeststraat 1-6, Paul Habetslaan 1-8, Paul Trazensterstraat 1-12, 13-23, Romeplaats 1-28, Socialestraat 1-6, 7-9, 10-25, 26-56, Torenlaan 1-130, 132-142, Uilenspiegellaan zonder nummer, Zenobe Grammestraat 2-22, 23-92, 93-139 (Genk)
Met de bouw van de tuinwijk werd begonnen in 1915, later voortgezet door de Nationale Maatschappeij voor Goedkope Woningen. Onregelmatig stratenpatroon met beboomde straten en pleinen.


ID: 301932 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Waterschei: Mijncité tot Oud-Waterschei

André Dumontlaan 2, 8, Bevrijdingslaan 1-62, 64-66, Dennenstraat 2-4, 5-6, 8-16, 17-22, 23-31, Herinneringstraat 1-20, 22-26, Onafhankelijkheidslaan 17-64, 66-74, Onderwijslaan 1-35, Parallelstraat 2-28, Stalenstraat 1-8, 10-18, 110-120, Veertien Septemberlaan 1-66, 68-70, Verbindingslaan 1-68, 69-73, 74-100, Vooruitgangstraat 1-20, 22-30 (Genk)
Ten zuiden van de Onderwijslaan bevindt zich een deel van de mijncité van Waterschei, dat op complexe wijze aanknoopt bij het centrum van Oud-Waterschei. De zone werd in verschillende fases uitgebouwd, verspreid doorheen de tijd vanaf circa 1910 tot na de Tweede Wereldoorlog.


ID: 301918 | Bouwkundig geheel

Steenkoolmijn van Waterschei: Cité industrielle

André Dumontlaan 31, Duinenlaan 2-4, Kerkeweg 2-36, Meridiaanlaan 1-3, 4-35, 36-76, Nijverheidslaan 1-63, Parklaan 1 (Genk)
De Cité Industrielle vormt de vroegste kern van mijnwerkershuisvesting bij de mijn van Waterschei, gebouwd vanaf 1910 in opdracht van de nv 'Charbonnages André Dumont sous Asch'. Ze omvat arbeiders-, bediende- en ingenieurswoningen, maar eveneens monumentale directeurswoningen.