Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

9 resultaten


ID: 200641 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Hoogstade

Brouwerijstraat (Alveringem)
Belgische militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft een min of meer rechthoekige begraafplaats, aan de voorzijde afgesloten door een bakstenen muur met pilasters met centraal een toegangspoort met hekken. De rijen grafstenen staan rug aan rug opgesteld.


ID: 200970 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Adinkerke met Brits ereperk

Heldenweg (De Panne)
Belgische militaire begraafplaats, aangelegd vanaf eind september 1914, als uitbreiding van het bestaande kerkhof van Adinkerke. De begraafplaats omvat ook een Brits militair ereperk. De gebogen voormuur is uitgewerkt in de vorm van een arcade met gekoppelde rondboogopeningen op hardstenen deelzuiltjes, met centraal een hogere toegangspoort onder puntgevel met tweeledig smeedijzeren hekken. De graven zijn doorgaans in dubbele rijen aangelegd.


ID: 78289 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Keiem

Keiemdorpstraat (Diksmuide)
De Belgische militaire begraafplaats van Keiem is een verzamelbegraafplaats van na de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats, ingewijd op 12 juli 1925, heeft een ruitvormige plattegrond met vier symmetrisch aangelegde perken met dubbele rijen grafstenen. Toegang via een tweeledig smeedijzeren toegangshekken, gevat tussen twee arduinen pijlers.


ID: 79445 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Houthulst

Poelkapellestraat (Houthulst)
Belgische militaire begraafplaats, gelegen aan de rand van het "Bos van Houthulst". De begraafplaats is aangelegd in de vorm van een zespuntige ster. De voormuur wordt gekenmerkt door pilasters, arduinen balustrades, twee massieve pijlers en een smeedijzeren hek. Achteraan is er een perk met Italiaanse graven. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen en bloemperken.


ID: 200838 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Ramskapelle

Ramskapellestraat (Nieuwpoort)
Belgische militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een driehoekige plattegrond, een bakstenen voormuur tussen hogere hardstenen en bakstenen pijlers met traliewerk en een toegangshekken, lichte niveauverschillen, symmetrisch aangelegde gebogen rijen grafstenen met hagen.


ID: 305223 | Landschappelijk element

Holle weg Waterloospad

Wezemaal (Rotselaar)
Deze onverharde holle weg leidt de noordflank op van de heuvel en loopt tussen verscheidene boomgaarden. Historisch gezien vormde deze weg een belangrijke doorgang van de noordelijke flank naar de zuidelijke flank van de Wijngaardberg. Deze holle weg is afgebeeld op de kaart van Villaret (1745-1748) en op latere historische kaarten. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de weg aangeduid als ‘everveld weg’ naar de omliggende akkers van het Everveld die de weg doorkruiste.


ID: 201064 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Westvleteren

St.-Maartensstraat (Vleteren)
Belgische militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats met rechthoekige plattegrond kan betreden worden via een smeedijzeren hek, gevat tussen twee hardstenen pijlers. De graven staan in dubbele rijen, rug aan rug opgesteld. Tegen de noordoostelijke muur staat een calvariekruis onder een grote opgaande boom.


ID: 304425 | Landschappelijk element

Holle weg Bounder

Bounder (Voeren)
Waar de weg Bounder een zijbeek van de Gulp kruist, loopt een half verharde weg parallel met de zijbeek richting de Gulp. De deels holle weg slingert tussen weilanden en bermen met gemengde houtkanten en kruist de Gulp. Voorbij de rivier vervolgt de onverharde weg zijn slingerend patroon tot aan de spoorweg waar de weg afbuigt naar het oosten. Deze weg vertrok oorspronkelijk van bij de Hoeve Driesen om vervolgens de Gulp over te steken en door te lopen langs de Boenderberg en verder naar het noordoosten. Als dusdanig maakte de weg deel uit van de historische verbinding tussen het gehucht Mabroek en Sippenaeken.


ID: 305023 | Landschappelijk element

Dijkweg bij Blaasveldbroek

Blaasveld, Willebroek (Willebroek)
Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Het betreft een relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris.