Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

63 resultaten


ID: 305222 | Landschappelijk element

Holle weg Parhofstraat

Parhofstraat (Aarschot)
Deze holle wegen hellen af naar de Holsbeeksesteenweg en bevinden zich in het noordoosten van de heuvel. De onverharde wegen hebben een kronkelende vorm en lopen tussen verscheidene akkers. De wegen worden als holle weg afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) en zijn ook zichtbaar op latere historische kaarten. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de huidige Parhofstraat aangeduid als ‘Holle straat’.


ID: 304685 | Landschappelijk element

Voetweg over Kruisberg

Asse (Asse)
In het centrum van Koudertaveerne vertrekt op een braakliggend perceel aan de Heedstraat een onverharde weg naar het zuidoosten. De weg kruist de Edingsesteenweg en vervolgt als een goed onderhouden en deels opgehoogde grasweg die tussen tuinpercelen en weilanden loopt. Dit deel van de weg wordt gemarkeerd door een talud aan de zuidwestkant met oud bosflora en knotbomen. De voetweg volgt de vallei tussen weilanden en akkers en leidt de Kruisberg op met open zichten rondom. Op de Kruisberg passeert de weg langs de Sint-Jozefkapel en een kruising met een tweede voetweg. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkapel met drie Canadapopulieren maakt de weg een scherpe hoek naar het zuiden. De weg loopt hier tussen open weilanden met knotwilgen en volgt de flank van de Moretteberg richting een industrieterrein.


ID: 304717 | Landschappelijk element

Voetweg Petrus Ascanus

Asse (Asse)
In het gehucht Tenberg leidt vanop de hoofdbaan een kasseiweg tussen de huizen door naar de achterliggende landbouwgronden. De kasseiweg gaat over in een asfaltweg die tussen de percelen akker- en weiland naar beneden leidt. De weg passeert een driehoekig bosje en een hopveldje en loopt dan weer omhoog via een zandweg die op de helling deels verstevigd is met kasseien. De weg slingert als onverharde voetweg verder tussen uitgestrekte akkers en weilandpercelen met rijen knotwilgen en knotessen en daalt verder af naar de Nieuwermolebeek. Eens de beek gepasseerd loopt het modderig pad de helling op naar de hoofdweg in het gehucht Poel. Dit slingerend pad is al aanwezig op de Ferrariskaart en vormde de verbinding tussen de gehuchten 'Bergh' en 'Boetterbergh'.


ID: 304729 | Landschappelijk element

Kapelleweg

Asse (Asse)
Waar de weg Vrijthout de Nieuwermolenbeek overbrugt, leidt een onverharde weg het plateau op naar het noordoosten. Deze Kapelleweg is een aardeweg die tussen de uitgestrekte akkers naar boven loopt. Oorspronkelijk liep deze voetweg verder recht het plateau van Tenberg op, dwars over 'Het Huysmans Veld', om uit te komen bij een weg. Het huidig verlengde van de voetweg is deels naar het oosten verlegd.


ID: 306202 | Landschappelijk element

Voetwegen naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)
Vanuit verschillende richtingen lopen smalle wandelpaden richting de Kruisborrekapel en de heilige bron. De paden passeren langs achtertuinen en boomgaarden op de rand van de Kruisberg en bieden open zichten rondom. Veel van deze wegen dragen de naam ‘Kruisborreweg’ en sluiten aan op voetwegen over de komende uit Koudertaveerne en Asse over de dorpskouters.


ID: 304696 | Landschappelijk element

Weg naar Nieuwermolenbeek

Mazier (Asse)
Op het kruispunt van Mazier en Zetsel loopt de weg Mazier verder rechtdoor als onverharde wegel die de volgende helling opgaat. Deze weg loopt tussen uitgestrekte percelen akker- en weiland en is deels ingesneden. Op het hoogste punt zijn nog resten zichtbaar van een vroegere kasseiverharding. Waar de weg daalt richting de Nieuwermolenbeek is het wegdek centraal verhard met een kasseistrook. Verder naar de beek toe snijdt de weg zich dieper in en verdwijnt de kasseistrook. De holle weg passeert een kleine wegkapel en steekt de Nieuwermolenbeek over. Eens de beek voorbij, is de weg ter hoogte van een woning aangelegd als kasseiweg. Vervolgens is de weg over een korte afstand langs weerszijden beplant met opgaande zomereik. Na dit stukje 'dreef' loopt de onverharde weg rechtdoor tussen grote akkerpercelen met open zichten rondom. Tenslotte komt de weg uit bij een kruispunt met wegkapel.


ID: 304632 | Landschappelijk element

Parallelweg Molendreef

Oedelem (Beernem)
Van op de Veldkapelstraat leidt een landbouwweg naar het zuiden. De aardeweg loopt parallel met de Molendreef en maakt een scherpe hoek van 90 graden om met deze dreef samen te komen. Waar de weg afbuigt staat bij twee knotpopulieren een monument ter herdenking van de Slag op het Beverhoutsveld in 1382. Rondom zijn er open zichten op de omringende percelen akker- en weiland en de overige dreven. De dreven werden aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 306997 | Landschappelijk element

Holle weg Schepstraat

Schepstraat (Landen)
De Schepstraat loopt van in het centrum van Rumsdorp tussen uitgestrekte akkers naar de Tiensestraat. De aanzet van de weg is gekasseid en gaat dan over in een onverharde weg met groene bermen aan weerskanten. Bij Rumsdorp snijdt de weg zich stevig in het landschap in en krijgt een hol karakter. De holle weg wordt al aangeduid op de kaart van Deventer uit 1550 en vormde een parallelweg met de hoofdweg tussen Rumsdorp en Landen. In de 19de eeuw verliest de holle weg, de Scheper Straat, aan belang. In de loop van de 20ste eeuw wordt de Rumsdorpstraat de hoofdverbindingsweg tussen Rumsdorp en Landen.


ID: 305211 | Landschappelijk element

Heffenveldweg

Heffenveldweg (Mechelen)
Van bij een kruispunt van wegen bij de Nuffelstraat leidt een onverharde weg recht naar het zuidoosten. De weg loopt tussen de uitgestrekte akkerpercelen van het Heffenveld met open zichten rondom. De veldweg kruist twee verbindingswegen naar het zuiden en loopt als half verharde weg door tot in de dorpskom van Heffen. De weg eindigt tussen twee huizen op het dorpsplein van Heffen, vlakbij de parochiekerk. Het laatste deel van de Heffenveldweg wordt ook Kerkweg genoemd. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt over de uitgestrekte kouters van Heffen tot in het dorp. De veldweg loopt ook min of meer parallel met de 'Grand Chemin de Dendermonde à Malines'. Op de Poppkaart wordt de volledige weg aangeduid als 'Kerkweg'.


ID: 306773 | Landschappelijk element

Lambrechtsweg

Pollare (Ninove)
De Lambrechtsweg is een onverharde voetweg die van in Flierendries in een rechte lijn naar Stebbingen loopt. De voetweg loopt op de perceelsgrens tussen de huizen en vervolgens verder tussen de akkers op het plateau. Rondom zijn open zichten op de velden. De Lambrechtsweg ligt in het verlengde van de holle weg Puitenkasj en liep oorspronkelijk via een opeenvolging van voetwegen verder door tot in Denderwindeke. Op de Poppkaart wordt deze weg en het vervolg ervan aangeduid als 'Flierendrieschen kerkweg'. Dit netwerk van voetwegen verbond gehuchten zoals Flierendries en Stebbingen met de parochiekerk in Denderwindeke.