Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

169 resultaten


ID: 306455 | Landschappelijk element

Dorpswegel

Herdersem (Aalst), Wieze (Lebbeke)
Van op het dorpsplein in Wieze loopt een smalle wegel tussen de huizen door langs de achtertuinen. De onverharde voetweg leidt weg van het dorp richting het gehucht Kluis en volgt de valleirand zodat het wegtracé de grens vormt tussen grasland enerzijds en akkers anderzijds. De weg biedt ook een zicht op de knotwilgenrijen die de historische site met walgracht van het Muilaertshof markeren. Op de Poppkaart sluit de Dorpswegel ter hoogte van het Muilaertshof aan op de 'Kluys straet' die de toegangsweg tot de hoeve vormt.


ID: 305904 | Landschappelijk element

Groenenweg

Gelrode (Aarschot)
Op de Beekweg leidt voorbij de bebouwing een onverharde landbouwweg zijwaarts. De weg maakt een bocht van 90 graden en loopt de oostelijke uitloper van het plateau van de Wijngaardberg op. De weg is hier ingesneden en loopt parallel met andere holle wegen zoals de Donkerstraat en de Parhofstraat. Op de Poppkaart wordt dit tracé aangeduid als 'Groenen weg' en doorkruist de akkerpercelen 'Aen den groenen Weg'. Deze weg maakt deel uit van het historisch netwerk van voetwegen en onverharde paden die vanuit Gelrode de Wijngaardberg opliepen in functie van de landbouwgronden daar en de verbinding maakten met het wegennetwerk richting Nieuwrode.


ID: 305860 | Landschappelijk element

Holle weg Steenheuvelstraat

De Kluis (Aarschot)
Op de Holsbeeksesteenweg leidt net voor de brug met de E314 een asfaltweg naar het zuidwesten. De weg leidt naar de autostrade en loopt vervolgens parallel met de berm naar het westen. Het eerste deel van de weg is diep ingesneden op de uitloper van de zuidelijke flank van de Wijngaarberg en loopt tussen steile taluds. Op de Kabinetskaart van de Ferraris is te zien dat deze weg zich tussen de uitgestrekte akkers rond Gelderode slingert en doorliep naar het zuiden richting Nieuwrode. De holle weg vormde de belangrijkste verbinding tussen de dorpen Gelderode en Nieuwrode en passeerde halverwege dit traject langs de ontginning 'Rot'.


ID: 305220 | Landschappelijk element

Holle weg Donkerstraat

Donkerstraat (Aarschot)
De Donkerstraat is ongeveer 800 m lang en is grotendeels ingesneden als holle weg. De volledige weg is verhard en loopt tussen verscheidene akkers. De weg is afgebeeld op de kaart van Villaret (1745-1748) als toegangsweg vanuit Gelrode tot het uitgestrekte akkercomplex ten zuiden van het dorp.


ID: 305222 | Landschappelijk element

Holle weg Parhofstraat

Parhofstraat (Aarschot)
Deze holle wegen hellen af naar de Holsbeeksesteenweg en bevinden zich in het noordoosten van de heuvel. De onverharde wegen hebben een kronkelende vorm en lopen tussen verscheidene akkers. De wegen worden als holle weg afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) en zijn ook zichtbaar op latere historische kaarten. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de huidige Parhofstraat aangeduid als ‘Holle straat’.


ID: 305219 | Landschappelijk element

Holle weg Waterloosstraat

Waterloosstraat (Aarschot)
Deze holle weg bevindt zich op de noordelijke flank van de Wijngaardberg tussen verscheidene akkers en biedt zicht op de Moedermolen. De weg is volledig verhard en bevat langs beide taluds boomsoorten als (knot)eik en robinia. De Waterloosstraat is afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) als verbindingsweg tussen de gehuchten Vlasselaar en Gelrode, respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de Wijngaardberg. Deze weg liep dwars over de akkers en kruiste het bos op de ‘Mont de Wesmael’ om weer uit te komen op de dorpskouter.


ID: 304684 | Landschappelijk element

Voetweg als doorsteek naar Koudertaveerne

Asse (Asse)
In het gehucht Koudertaveerne vertrekt naast een woning op de Edingsesteenweg een onverharde wegel naar het zuiden. Het graspaadje loopt tussen achtertuinen en vertuinde weilanden en volgt de flank van de Kruisberg. Op het laagste punt kruist de wegel een tweede voetweg. De weg vervolgt naar het zuidwesten, passeert een woning en leidt omhoog tot aan de Edingsesteenweg. Waar de voetweg uitkomt bij de hoofdbaan staat een opgaande hoeklinde, oorspronkelijk bij een wegkruis. De voetweg loopt parallel met de hoofdbaan en vormt een historische alternatieve route. De weg liep dwars door de akkers en weilanden en vormde zo de kortste route richting Steenvoorde. Dit traject vermeed de hoofdbaan in het centrum en dus ook het drukke verkeer.


ID: 304685 | Landschappelijk element

Voetweg over Kruisberg

Asse (Asse)
In het centrum van Koudertaveerne vertrekt op een braakliggend perceel aan de Heedstraat een onverharde weg naar het zuidoosten. De weg kruist de Edingsesteenweg en vervolgt als een goed onderhouden en deels opgehoogde grasweg die tussen tuinpercelen en weilanden loopt. Dit deel van de weg wordt gemarkeerd door een talud aan de zuidwestkant met oud bosflora en knotbomen. De voetweg volgt de vallei tussen weilanden en akkers en leidt de Kruisberg op met open zichten rondom. Op de Kruisberg passeert de weg langs de Sint-Jozefkapel en een kruising met een tweede voetweg. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkapel met drie Canadapopulieren maakt de weg een scherpe hoek naar het zuiden. De weg loopt hier tussen open weilanden met knotwilgen en volgt de flank van de Moretteberg richting een industrieterrein.


ID: 304717 | Landschappelijk element

Voetweg Petrus Ascanus

Asse (Asse)
In het gehucht Tenberg leidt vanop de hoofdbaan een kasseiweg tussen de huizen door naar de achterliggende landbouwgronden. De kasseiweg gaat over in een asfaltweg die tussen de percelen akker- en weiland naar beneden leidt. De weg passeert een driehoekig bosje en een hopveldje en loopt dan weer omhoog via een zandweg die op de helling deels verstevigd is met kasseien. De weg slingert als onverharde voetweg verder tussen uitgestrekte akkers en weilandpercelen met rijen knotwilgen en knotessen en daalt verder af naar de Nieuwermolebeek. Eens de beek gepasseerd loopt het modderig pad de helling op naar de hoofdweg in het gehucht Poel. Dit slingerend pad is al aanwezig op de Ferrariskaart en vormde de verbinding tussen de gehuchten 'Bergh' en 'Boetterbergh'.


ID: 304722 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Zittert

Asse (Asse)
In het gehucht Zittert loopt recht tegenover een oude hoeve een smalle wegel tussen de huizen door naar de achterliggende percelen. De voetweg volgt de perceelsgrens tussen de achtertuinen en loopt vervolgens tussen percelen akker- en weiland met enkele opvallende knotessen op het plateau van de Boterberg. De weg loopt tenslotte tussen twee huizen door naar de weg Zittert. Deze voetweg vormt een historische doorsteek tussen de twee noord-zuid georiënteerde parallelwegen Asse-Bekkerzeel en Walfergem-Bekkerzeel. Als alternatieve route werd gekozen voor het kortste traject, dwars over de akkers van het gehucht Poel. De voetweg maakte deel uit van een aaneenschakeling van onverharde wegen die uiteindelijk aansloten op de 'Chaussée de Gand à Bruxelles'.