Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

40 resultaten


ID: 304609 | Landschappelijk element

Krommedreef

Oedelem (Beernem)
De Krommedreef is een onverharde weg die de Gevaertsdreef verbindt met de Langedreef. De aanzet van de weg is gekasseid en de wegbeplanting bestaat uit een rij jonge eiken, geschrankt langs weerszijden van de weg. Van op deze smalle weg zijn er open zichten op omliggende akkers en weilanden en de bomenrijen die naburige dreven markeren. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten. De Krommedreef vormt een doorsteek tussen twee belangrijke noord-zuidassen en heeft bijgevolg een minder monumentaal karakter.


ID: 304611 | Landschappelijk element

Korte Zaagmorteldreef

Oedelem (Beernem)
De Korte Zaagmorteldreef vormt een smalle maar kaarsrechte doorsteek tussen de Gevaertsdreef en de Langedreef. Na de aanzet in kasseien betreft het een half verharde dreef met grindlaag die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande populieren. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten. De Korte Zaagmorteldreef is een van de dwarse doorsteekwegen tussen de loodrechte hoofdassen die het veldgebied van noord naar zuid doorsnijden.


ID: 304615 | Landschappelijk element

Lange Zaagmorteldreef

Oedelem (Beernem)
De Zaagmorteldreef is een onverharde dreef die parallel loopt met de Torredreef en de Zuiddambeek oversteekt. De dreef wordt minder frequent gebruikt en is deels vergrasd. De dreef werd langs weerszijden beplant met een geschrankte rij jonge opgaande eiken in het kader van de aanplant van een Geboortebos in 2004. langs enkele weilanden staan nog oude knotwilgen als relict van de historische perceelsrandbegroeiing. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304620 | Landschappelijk element

Haversmeerdreef

Oedelem (Beernem)
Loodrecht op de Lekkerdreef is een korte half verharde dreef aangelegd die tot aan de Beekstraat leidt. De dreef met grindlaag is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken, ter vervanging van de oorspronkelijke populieren. Naar de Beekstraat toe is de weg verhard met kasseien. De Haversmeerdreef loopt parallel met de Langedreef en vormt een doorsteek naar de Beekstraat richting Oedelem.


ID: 304621 | Landschappelijk element

Tussenweg Beverhoutsveld

Oedelem (Beernem)
Een smalle onverharde wegel verbindt twee parallelle dreven die het Beverhoutsveld doorkruisen van noord naar zuid. Deze tussenweg is slechts langs één zijde beplant met een rij opgaande populieren in tegenstelling tot de dreven. De grasweg is loodrecht ingeplant op de twee dreven en volgt de perceelsgrens tussen twee akkers. Van op de weg zijn er open zichten op de omliggende percelen akker- en weiland en dreven. De tussenweg werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven en wegen aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304631 | Landschappelijk element

Molendreef

Oedelem (Beernem)
Van op de Veldkapellestraat leidt een kaarsrechte dreef zuidwaarts. De dreef loopt parallel met de Langedreef en komt uit bij de voormalige Oranjemolen aan de Beekstraat. Het betreft een half verharde dreef die naar de hoofdbaan toe deels verhard is met kasseien. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken ter gelegenheid van de aanplant van een Geboortebos in 2006. Van op de dreef zijn er open zichten op de omliggende akker- en weilanden. Langs de weilanden staan nog knotwilgen als relicten van de historische perceelsrandbegroeiing. De Molendreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304632 | Landschappelijk element

Parallelweg Molendreef

Oedelem (Beernem)
Van op de Veldkapelstraat leidt een landbouwweg naar het zuiden. De aardeweg loopt parallel met de Molendreef en maakt een scherpe hoek van 90 graden om met deze dreef samen te komen. Waar de weg afbuigt staat bij twee knotpopulieren een monument ter herdenking van de Slag op het Beverhoutsveld in 1382. Rondom zijn er open zichten op de omringende percelen akker- en weiland en de overige dreven. De dreven werden aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304637 | Landschappelijk element

Paralleldreef met Peendreef

Oedelem (Beernem)
Van op de Beverhoutstraat leidt recht tegenover de oprit naar de Hommelbroekhoeve een smalle dreef naar het Beverhoutsveld. Deze kaarsrechte dreef is half verhard en langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren. De dreef kruist de Groot Heetdreef waarna de wegbeplanting niet meer uit populier bestaat maar uit jonge opgaande eiken. Van op de dreef zijn er open zichten op de omliggende akker- en weilandpercelen. De dreef komt uit bij de samenkomst van de Hoofdsloot en de Groenstraatbeek. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten. De dreef loopt parallel met de Peendreef en getuigt duidelijk van een systematische aanleg.


ID: 304630 | Landschappelijk element

Daeledreef

Beverhoutsveldstraat (Beernem)
Voorbij de laatste woning gaat de Beverhoutsveldstraat over in een half verharde smalle dreef. De Daeledreef is langs weerszijden beplant met jonge opgaande eiken en loopt tussen percelen akker- en weiland. Een aantal knotwilgenrijen herinnert nog aan de historische perceelsrandbeplanting van de weilanden. De kaarsrechte dreef komt uit op de Langedreef. De dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304633 | Landschappelijk element

Bootsdreef

Bootsdreef (Beernem)
Van op de Veldkapellestraat in Boelare loopt een schuine dreef tussen de landbouwpercelen naar het noordwesten. De Bootsdreef is aangelegd met kasseien en boordstenen maar gaat na ongeveer een derde van de weg over in een half verharding met grind. Langs weerszijden is de dreef beplant met een rij geschrankte opgaande populieren. De kaarsrechte dreef biedt open zichten op de omliggende akker- en weilandpercelen en de overige dreven en komt uit bij de Hoofdsloot. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.