Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

21 resultaten


ID: 135407 | Landschappelijk geheel

Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen

Kemmel, Wijtschate, Wulvergem (Heuvelland), Hollebeke, Ieper, Voormezele, Zillebeke (Ieper), Mesen (Mesen), Zandvoorde (Zonnebeke)
Dit gebied omvat de bewaarde vestinggordel rond Ieper met de Verdronken Weiden en Zillebekebijver, de bossen rond 't Hoge en Zwarteleen, het domein De Palingbeek met het verwezen kanaal Ieper-Komen, de landbouwgebieden en bossen rond Voormezele, Sint-Elooi en Hollebeke en de Steenbeekvallei met de heuvelrug van Wijtschate-Mesen. Ook delen van de dorpskernen van Zillebeke, Voormezele en Wijtschate zijn opgenomen, evenals een deel van de stadskern van Mesen. Nabij de hoogste heuveltoppen komen brongebieden voor. Een groot deel van dit gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, waardoor dorpen en hoeven vaak bestaan uit wederopbouwarchitectuur. Er komen talrijke oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen, bunkers en mijnkraters voor. Vanop de heuvelrij, de stadsvesten en enkele bijzondere gedenkplaatsen zijn er bijzondere vergezichten.


ID: 308473 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Ontario farm

Katteputstraat 2 (Heuvelland)
Ontario farm of Backhof was één van de elf locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de Mijnenslag werd uitgevochten. Bij deze hoeve werd een dieptemijn tot ontploffing gebracht. De poel bij de huidige hoeve is mogelijk een restant van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog.


ID: 305362 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Spanbroekmolen

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
De Spanbroekmolenkrater is ongetwijfeld de bekendste van alle mijnkraters die ontstonden op 7 juni 1917. De mijnkrater Spanbroekmolen, ook wel Lone Tree Crater of Pool of Peace geheten, ligt op de heuvelkam van Wijtschate, langs de Kruisstraat. De krater had een oorspronkelijke diameter van 76 meter en was 12 meter diep.


ID: 304267 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Petit Bois

Mandestraat zonder nummer (Heuvelland)
Twee mijnkraters bij het bosje genaamd Petit Bois zijn de restanten van de ontploffing van dieptemijnen uit de Eerste Wereldoorlog. Petit Bois was één van de elf locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de Mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (Derde Slag bij Ieper).


ID: 304269 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Maedelstede

Oosthoekstraat 1 (Heuvelland)
De mijnkrater bij de hoeve Maedelstede is een restant van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Het was één van de elf locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper).


ID: 304293 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Peckham

Scheerstraat, Wijtschatestraat 76 (Heuvelland)
De mijnkrater in het grasland op de hoek tussen de Wijtschate- en de Scheerstraat is het resultaat van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Peckham was één van de elf locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (Derde Slag bij Ieper). De mijnkrater had oorspronkelijk een diameter van 73 meter en een maximale diepte van 14 meter.


ID: 304264 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Hollandse Schuur

Vierstraat 52 (Heuvelland)
Rond de wederopbouwhoeve ‘Hollandse Schuur’ op de West-Vlaamse heuvelrug liggen drie mijnkraters. Zij ontstonden als gevolg van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Hollandse Schuur was één van de elf locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten, die het begin van een geallieerd offensief inluidde.


ID: 304294 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Kruisstraat

Wulvergemstraat (Heuvelland)
Bij Kruisstraat op de West-Vlaamse heuvelrug liggen twee mijnkraters, afkomstig van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Een derde krater werd in 1972 gedempt.


ID: 306465 | Archeologisch geheel

Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Zillebeke (Ieper)
De hoogte van Bellewaerde (Bellewaarde Ridge) is een westelijke uitloper van de Midden-West-Vlaamse heuvelrug, die van Wijtschate over Zillebeke in Esen verdwijnt in de kustvlakte. Eenmaal de bewegingsoorlog tot stilstand kwam en de troepen zich ingroeven, speelden dergelijke, strategisch goed gelegen locaties tijdens de Eerste Wereldoorlog een kapitale rol.


ID: 308468 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Oorlogslandschap Sanctuary Wood

Beukenhorstweg zonder nummer (Ieper)
In het huidige Hogebos, het vroegere Sanctuary Wood, zijn nog diverse kraters, (restanten van) betonnen militaire posten en spoorweginfrastructuur aanwezig, allen afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog.