Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

21 resultaten


ID: 301362 | Landschappelijk geheel

Rivierenhof

Turnhoutsebaan (Antwerpen)
Het Rivierenhof is een landschapspark waarvan de oorspronkelijke inrichting met siertuinen, dreven, een spiegelvijver en zesvoudige beukendreef dateert uit het einde van de 18de eeuw. In 1921 werd het domein opengesteld voor het publiek en uitgerust met spel-, sport- en educatieve infrastructuur. Het Kasteel Rivierenhof klimt op tot de 16de-17de eeuw. Vermeldenswaardig zijn ook de Schranshoeve, het Stercxhof en het openluchttheater. Verder omvat het domein een restant van de Herentalse Vaart, die werd gegraven in 1490 en dienst moest doen als verbinding met Herentals en als waterbevoorrading naar Antwerpse brouwerijen. Het Rivierenhof heeft een behoorlijk bomenbestand en de verbinding met de vallei van de Grote Schijn is nog aanwezig.


ID: 78638 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 27-31 (Berlare)
Het kasteel van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families. De verdere evolutie gedurende de 19de eeuw toont een verschuiving van functie als zomerresidentie naar een kasteel met permanente bewoning. Deze evolutie ging steeds gepaard met verbouwingen en uitbreidingen aan het domein, waardoor de buitenplaats onder de families de Kerchove d’Ousselghem, van den Steen de Jehay en Visart de Bocarmé evolueerde tot een kasteel met neoclassicitisch voorkomen volgens het "entre cour et jardin"-principe, met zeer waardevolle landschappelijke parkaanleg en bijkomende aanhorigheden zoals de conciërge- en hovenierswoning.


ID: 300760 | Landschappelijk element

Het Groot Park

Groot Park 1-9, 13-19 (Bierbeek)
Park van circa 23 hectare, ontstaan rond een molen­vijver en een omstreeks 1750 gebouwd huis van plaisantie, in 1836-1837 heraangelegd in landschap­pelijke stijl, maar met be­houd van tal­rijke rechtlij­nig geometrische elementen, bijvoorbeeld het drevenpatroon van het '­bosquet', waarin in 1926 de paviljoenen van de psychiatrische kliniek 'Salve Mater' werden opgetrokken.


ID: 135005 | Landschappelijk geheel

Domein Ter Mik

Brasschaat (Brasschaat), Schoten (Schoten)
De oorsprong van domein ‘Ter Mik’ gaat terug tot 1775, toen het park werd aangelegd volgens een geometrisch patroon. Het kasteel volgde in 1785. Het oorspronkelijke kasteel brandde in 1875 af en werd herbouwd volgens plannen van de toestand in 1830. Het bijhorende park omvat een merkwaardig arboretum met een aantal zeldzame bomen. Verder wordt het gekenmerkt door overwegend gemengd loofbos, versneden door een dicht grachten- en drevenpatroon dat doorloopt tot in het domein ‘De Inslag’.


ID: 12818 | Bouwkundig element

Hof ter Mick

Mikhof 9 (Brasschaat)
Gelegen in het oostelijk deel van het bebost en omwald domein De Mik aangelegd in het vierde deel van de 18de eeuw.


ID: 135147 | Landschappelijk geheel

Koekelarebos, Praatbos en kasteeldomein Ter Heyde

Vladslo (Diksmuide), Bovekerke, Koekelare (Koekelare)
Dit gebied is gelegen op een uitloper van het plateau van Wijnendale. Het omvat de boscomplexen van het Praatbos en de bossen rond Koekelare-Pottebezem met het bijhorende bosarboretum dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. Het arboretum omvat een uitgebreide collectie park- en bosbomen in diverse soorten en variëteiten. Het vertoont een opvallend grondplan met polygonale structuur. In de ankerplaats liggen heel wat brongebieden van beken (Kamarde-, Kasteel- en Westbeek). Rond de brongebieden en in de valleien liggen vaak enkele bospercelen tussen een mozaïek van wei- en akkerlanden. In het Praatbos zijn nog enkele relicten van de Eerste Wereldoorlog waaronder een Duitse begraafplaats, enkele bunkers en een Duits oorlogsgedenkteken. Het zuidelijk gelegen kasteeldomein Ter Heyde ligt ingebed in een bos op het bronniveau van de Kasteelbeek.


ID: 135057 | Landschappelijk geheel

Het Hemelrijk

Essen (Essen)
Het Hemelrijk vindt zijn oorsprong in een 19de eeuws kasteeldomein. Het kasteel werd in 1970 gesloopt, maar verschillende andere gebouwen bleven wel bewaard. Recent werd er een landschappelijk arboretum uitgebouwd. Dreven, vijvers, akkerland, weiland, bos en het landelijk gebouwencomplex vormen samen een landschapspark. Bijzonder zijn de voormalige quarantainestallen, die vanaf 1896 opgericht werden om het uit Nederland ingevoerde vee te controleren op besmettelijke ziekten.


ID: 120895 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Provinciaal Domein Bokrijk

Bokrijklaan 2-10 (Genk)
Domein van circa 540 ha, ten zuidwesten van het centrum van Genk, op de grens met Hasselt. Middeleeuwse benaming Buksenrake of Buscurake.


ID: 134051 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel van Bever

Boechoutlaan 221, 221A (Grimbergen)
Neoclassicistisch landhuis met aanhorigheden van omstreeks 1845-1850 ter vervanging van 'huis van plaisantie' uit de 17de eeuw, met toevoeging van oranjerie en duiventoren in 1885, omgeven door park in landschappelijke stijl met vijver en eilandje, aangelegd rond 1850; kasteelpark van oorspronkelijk 5,5 hectare, rond 1970 uitgebreid tot bijna 14 hectare met twee bijkomende vijvers; belangwekkende dendrologische collectie.


ID: 134504 | Landschappelijk element

Domein Herkenrode

Vijverbos 6-8 (Haacht)
Omgracht buitengoed met hoeve 'De Warande'uit de 18de eeuw en villa uit 1964; sterrenbos en een getrapte, met linden beplante motte met paviljoen, aangelegd rond 1750, oorspronkelijk 15 hectare.