18 resultaten


ID: 11454 | Bouwkundig element

Stedelijke Muziekacademie

Atlasstraat 1, Lageweg 141 (Antwerpen)
Ondergebracht in achterin gelegen schoolvleugel op rechthoekige plattegrond, van circa 1910.


ID: 6723 | Bouwkundig element

Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en Singel

Desguinlei 25 (Antwerpen)
Opgetrokken in 1963-88 naar ontwerp van L. Stynen in samenwerking met P. De Meyer. Voorheen - sedert 1885 - was het conservatorium ondergebracht in het zestiende-eeuwse hotel "Den Grooten Zot", Sint-Jacobsmarkt nummer 11 te Antwerpen.


ID: 214476 | Bouwkundig element

Muziekacademie

Ferdinand Pauwelsstraat 102 (Antwerpen)
Muziekacademie in laatmoderne, brutalistische stijl, in opdracht van het gemeentebestuur Ekeren en naar ontwerp van de architecten Julien Van Agtmael en Luc Matthyssen, met bouwaanvraag uit 1979.


ID: 44860 | Bouwkundig element

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

de Smet de Naeyerlaan 141 (Blankenberge)
"Stedelijke Academie voor Muziek en Woord", in 1992 ondergebracht in de voormalige burelen van de 'staatsschool' aan de Van Maerlantstraat. In het schooljaar 1996-1997 wordt aan de achterzijde van de gebouwen een nieuwbouw gerealiseerd naar ontwerp van het Gentse studiebureau Restyling (buiten de bescherming gehouden).


ID: 24492 | Bouwkundig element

Grote- en Achtersikkel

Hoogpoort 64 (Gent)
Voormalig steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel het grote ensemble op de hoek van de Hoogpoort en de Biezekapelstraat bezaten als het steen uit de 13de eeuw, ernaast op de hoek van de Nederpolder zogenaamd "de Kleine Sikkel".


ID: 39462 | Bouwkundig element

Muziekacademie

Basiliekstraat 124 (Halle)
Neoclassicistisch gebouw uit de 19de eeuw van twee en een halve verdieping en vijf traveeën onder een stomp schilddak, mooi gelegen te midden van een park.


ID: 47074 | Bouwkundig element

Gemeentelijke jongensschool

Hikstraat 28 (Herentals)
De gemeentelijke jongensschool werd in 1882 opgericht naar ontwerp van P.J. Taeymans en is sinds 1970 in gebruik als stedelijke muziekacademie.


ID: 30132 | Bouwkundig element

Stedelijke Muziekacademie

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Stedelijke Muziekacademie zie ook opschrift van ijzeren uithangbord, met aanpalende conciërgewoning rechts; naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922. Schoolgebouw met drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.


ID: 58790 | Bouwkundig element

Hotel de la Couronne

Seb. Nachtegaelestraat 10 (Knokke-Heist)
Imposant gebouw in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissancegetinte stijlkenmerken. Opgetrokken in 1894-1895 naar ontwerp van architect Eugène Van Heede (Brugge), thans in gebruik als gemeentelijke "Academie voor Muziek en Woord". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.


ID: 59439 | Bouwkundig element

Conservatorium

Conservatoriumplein 1-2, 3 (Kortrijk)
Conservatoriumplein z.nr. Z.g. "Conservatorium". Hedendaags gebouw dat de Concertstudio, het Conservatorium en de lokalen van de V.R.T.-radio Omroep West-Vlaanderen huisvest. Opgericht in 1970 op de plaats van de oude gevangenis, naar ontwerp van A.G. en P.A. Pauwels. Streng geometrisch gebouw deels rustend op pijlers. Contrast tussen de gesloten dwarsvleugel en de meer opengewerkte zijv