31 resultaten


ID: 4797 | Bouwkundig element

Amerika Natie

Ankerrui 34 (Antwerpen)
Gebouwencomplex van de Amerika Natie, gebouwd in opdracht van de wisselagent en beursmakelaar Auguste Van Stydonck, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1891.


ID: 302088 | Bouwkundig element

Kantoor- en appartementsgebouw De Trouw

Ankerrui 8-10 (Antwerpen)
Kantoor en appartementsgebouw in art-decostijl, opgetrokken in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij Gezworen Wegers- en Metersnatie "De Trouw", naar een ontwerp door de architect Jos Smolderen uit 1932. Het programma voorzag in een winkel en café op de begane grond, kantoren op de eerste verdieping, en telkens twee appartementen op de tweede tot vierde verdieping.


ID: 7504 | Bouwkundig element

Vlaey Natie

August Michielsstraat 19-21, Rigastraat 20 (Antwerpen)
Natiegebouw in eclectische stijl op een perceel tussen de August Michielsstraat en de Rigastraat, gebouwd in opdracht van de Vlaey Natie, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1899.


ID: 7237 | Bouwkundig element

The Antwerp Grainwork Company

Bordeauxstraat 7, Kribbestraat 10-12, Londenstraat 28-30 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Oude Beëdigde Graan Meters en Wegers Natie in neo-Vlaamserenaissance-stijl door Ernest Dieltiëns uit 188 (Londenstraat). Pakhuis, paardenstallen en twee rijwoningen in art-nouveaustijl van The Antwerp Grainworks Company door Gerard Jan Maas en Jules Dries uit 1904 (Bordeauxstraat-Kribbestraat).


ID: 6722 | Bouwkundig element

Magazijn Ernest

De Pretstraat 11 (Antwerpen)
Huidenpakhuis op de hoek van De Pretstraat en Duboisstraat, gebouwd in opdracht van de heer Lammineur, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.


ID: 4992 | Bouwkundig element

Pakhuis Werf- en Vlasnatie

Hessenplein 25-27 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van koopman en Antwerps schepen Felix Ceulemans (1832-1908), naar een ontwerp door Henri Hertogs uit 1895. Het pakhuis kwam later in het bezit van de Werf- en Vlasnatie, die vanaf 1921 verbouwingen liet uitvoeren, en eigenaar bleef tot 1970.


ID: 302306 | Bouwkundig element

IJzer Natie

Hessenplein 41 (Antwerpen)
Pakhuis in modernistische stijl op de hoek van het Hessenplein en de Stijfselrui, naar een ontwerp door de architect Benoit J. Dupont en het Technisch Studiebureel Constructor uit 1937. Opdrachtgever was de samenwerkende maatschappij IJzer Natie, vertegenwoordigd door de heer De Zitter, gevestigd in het aanpalende pand Hessenplein 37-39. Aannemer Algemeene Ondernemingen G. Verbeeck uit Borgerhout voerde de werken in de loop van 1938 uit.


ID: 4996 | Bouwkundig element

Ruys Natie

Hessenstraatje 2, 10 (Antwerpen)
Complex gevormd door een pakhuis in eclectische stijl uit het laatste kwart van de 19de eeuw, en het modernistische natiegebouw van de Ruys Natie, naar een ontwerp door de architect Antoine George uit 1933-1934, parallel ingeplant aan beide zijden van een oorspronkelijk afgesloten binnenplaats.


ID: 4995 | Bouwkundig element

Handels Natie

Hessenstraatje 19 (Antwerpen)
Complex opgebouwd uit drie achter elkaar gelegen vleugels, waarvan de tweede en derde blok dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De voorbouw in art-nouveaustijl werd opgetrokken in opdracht van de Handels Natie, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1909.


ID: 4922 | Bouwkundig element

Molenberg Natie

Hessenstraatje 25 (Antwerpen)
Pakhuizen van de Molenberg Natie, parallel ingeplant aan beide zijden van een gekasseide binnenplaats, bereikbaar via een gang vanuit de Falconrui. Westelijke pakhuis met paardenstal en kantoor in eclectische stijl door Jos. Bellens uit 1873. Oostelijk pakhuis in modernistische stijl Antoine George en Harry van de Veerdonk uit 1937.