Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

12 resultaten


ID: 7254 | Bouwkundig element

Militair Hospitaal en Arsenaal

Albert Claudestraat 1-2, 4-5, 6-16, 21, 25, Artsen zonder Grenzenstraat 2-6, 10-15, 18, 21-23, 31, 41, 51-53, 61, 71, Henri La Fontainestraat 5, 13-17, Hospitaalplein 11, Jules Bordetstraat 10-12, 20-22, 30, Marialei 53, 61-67, 71-75, Paradeplein 1, 11-12, 13-15, 31-32, 33, Pater Pirestraat 50-52 (Antwerpen)
Opgericht op de plaats van het vroegere, circa 1885 gesloopte, fortje van Berchem. Bakstenen gebouwen van twee à drie bouwlagen onder leien bedaking, oudste gebouwen in eclectische stijl, uit 1899.


ID: 48867 | Bouwkundig element

Bastion IX, kazemat en patronenfabriek

Sas 32, 36-38, 39 (Dendermonde)
Bastion IX werd in de Hollandse periode aangelegd als onderdeel van de verdedigingsgordel rond Dendermonde en de Wellingtonbarrière, in de Belgische periode, volgens cartografisch materiaal tussen 1857 en 1879, uitgebreid met een kazemat, een patronenfabriek en een drietal hangars. Van deze uitbreidingscampagne bleven de kazemat en de patronenfabriek behouden.


ID: 48870 | Bouwkundig element

Batterij 2

Winningstraat 50 (Dendermonde)
Na 1876 werd gestart met de aanleg van drie vooruitgeschoven batterijen op een afstand van circa 2000 meter voor de omwalling van Dendermonde. Deze batterijen werden officieel aangelegd om de verdwenen lunet in de voorgracht van de Dendermondse vesting te vervangen. Batterij 2, met sergeantenwoning, kazemat en poortgebouw. Batterij nummer 2 uit 1886 bewaart volledig zijn oorspronkelijke aanleg. De batterij en de omwalling zijn begroeid met bomen en struikgewas. De tegenoverliggende sergeantenwoning wordt bewoond en werd met een rechtervleugel en een kleine linkeruitbouw uitgebreid. Op het kunstmatige eilandje ligt het voormalige hoofdgebouw dat intact behouden bleef.


ID: 48868 | Bouwkundig element

Arsenaal

Zuidlaan 36-38 (Dendermonde)
Bomvrij arsenaal van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière. Het bomvrij arsenaal op de huidige Zuidlaan, aan de vestingkant beschermd door de bastions VI en VII, werd gebouwd circa 1828 en is dwars ingeplant op een ommuurd terrein.


ID: 126646 | Bouwkundig element

19de-eeuwse verdedigingsgordel Diest

Allerheiligenberg 42, Antwerpsestraat, Fort Leopold, Leuvensestraat (Diest)
Historisch dient de vesting van Diest gesitueerd in het kader van de nationale defensiepolitiek waarbij Diest een spilfunctie kreeg toebedeeld bij de verdediging van de pas opgerichte Belgische staat.


ID: 39928 | Bouwkundig element

Kasteel van Gaasbeek

Kasteelstraat 40 (Lennik)
Het kasteel was oorspronkelijk afhankelijk van de abdij van Nijvel en vanaf de 13de eeuw van Brabant. Vermoedelijke oprichting van een burcht, circa 1240, door Godfried van Leuven, als verdediging - voornamelijk van Brussel - tegen Vlaanderen en Henegouwen.


ID: 134745 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel van Gaasbeek met omgeving

Kasteelstraat 40 (Lennik)
Domein van 49 hectare rond een burcht uit 1236 met verschillende bijgebouwen, meermaals aangepast en vanaf 1887 gerestaureerd in historiserende stijl door architect-decorateur Charle-Albert; renaissanceaanleg met terrastuin, paviljoenen, ­gloriettes en sterrenbos van circa 1620.


ID: 56096 | Bouwkundig element

Wapenarsenaal

Vaubanstraat 22, 24A (Menen)
Wapenarsenaal opgetrokken tijdens het Hollandse bewind circa 1820. Dieper in gelegen en haaks op de straat ingeplant gebouw op rechthoekige plattegrond. Rode baksteenbouw onder zadeldak, oorspronkelijk aarden dakbedekking gestut door een verhoogde bakstenen borstwering confer rechter zijgevel.


ID: 16606 | Bouwkundig element

Poedermagazijn Bommenvrij

Schoolstraat 48 (Nieuwpoort)
Nog bewaard poedermagazijn uit de periode 1818- 1822, als laatste overblijfsel van de grondige verbouwingen ter aanpassing van het stelsel der stadsversterkingen tijdens het Hollands bewind. Gelegen ten westen van de ruïne van de voormalige Sint-Laurentiuskerk. Deels omringend grasveld met muren aan straatzijde. Versterkt gebouw van baksteen bestaande uit twee gekoppelde overwelfde ruimten van één beuk onder deels met gras begroeide zadeldaken. Op straat uitziende puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen.


ID: 56780 | Bouwkundig element

Marinekazerne Bootsman Jonsen

3de en 23ste Linieregimentsplein 1, Veerbootstraat (Oostende)
Kazerne deels teruggaand op een militair complex uit de Hollandse periode. Onder impuls van Leopold II wordt een nieuwe kazerne uitgewerkt, met een officiersmess naar ontwerp van Delacenserie.