38 resultaten


ID: 6540 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 7de Wijk en Verbandhuis

Bordeauxstraat 12-14 (Antwerpen)
Voormalig politiecommissariaat en verbandhuis voor hulp aan gekwetsten en drenkelingen, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1877, voltooid in 1878.


ID: 6768 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 6de Wijk

Florisstraat 10 (Antwerpen)
Voormalig Politiecommissariaat van de 6de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsarchitect Pieter Dens uit 1875, volgens de jaarstenen voltooid in 1876.


ID: 7009 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2 (Antwerpen)
Politiecommissariaat van de 5de Wijk gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door Pieter Dens uit 1875, verbouwd en uitgebreid met een nieuw gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door Alexis Van Mechelen uit 1914, voltooid in 1916.


ID: 7746 | Bouwkundig element

Ensemble met politiebureel

Nottebohmstraat 15-21, Walvisstraat 34 (Antwerpen)
In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


ID: 200500 | Bouwkundig element

Administratief Centrum

Oudaan 5 (Antwerpen)
Kantoortoren van vijftien verdiepingen in brutalistische stijl, naar een ontwerp door de architecten Renaat Braem, Jul De Roover en Maxim Wijnants uit 1951-1952, opgetrokken in 1958-1967.


ID: 7441 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Paleisstraat 104 (Antwerpen)
Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.


ID: 6117 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 4de Wijk

Sint-Andriesplaats 22 (Antwerpen)
Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Andriesplaats en Pachtstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876. Aannemer Frans Siebens voerde de werken in 1877 uit.


ID: 6528 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 10de Wijk

Sint-Jobstraat 63 (Antwerpen)
Politiecommissariaat in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Jobstraat en Biekorfstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1898, uitgevoerd door aannemer Frans Fierens in 1902-1903.


ID: 4552 | Bouwkundig element

Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Sint-Paulusplaats 6 (Antwerpen)
Voormalig Politiecommissariaat van de 1de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1875. Aannemer P.J. Wouters voltooide de werken in 1876.


ID: 214666 | Bouwkundig element

Politiekantoor

Steenstraat 6 (Antwerpen)
Voormalig politiecommissariaat uit 1902-1907 met aanpalende woning voor veldwachter.