163 resultaten


ID: 33405 | Bouwkundig element

Klooster van de Heilige Ursula, school en rustoord

Onderdale 1 (Aalter)
Klooster van de Heilige Ursula, vrije lagere en kleuterschool en rustoord van de zusters franciscanessen, gesticht in 1858 door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke; gebouwd in 1859-60 naar ontwerp van architect Ceukelaere.


ID: 35017 | Bouwkundig element

Rusthuis

Poekedorpstraat 49-53 (Aalter)
Voortuintje met ijzeren afsluiting. Alleenstaand dubbelhuis van acht, drie en acht traveeën en respectievelijk één, twee en één bouwlagen onder zadeldak, heropgebouwd in 1894-96 na sloping van het oudere rusthuis van 1879.


ID: 6465 | Bouwkundig element

Rust- en verzorgingstehuis Vinck-Heymans

Arthur Goemaerelei 18 (Antwerpen)
Oorspronkelijk pensionaat voor meisjes uit de betere kringen, opgericht door de Congrégation des Réligieuses de Notre Dame de Sion. Het hoofdgebouw in eclectische stijl werd opgetrokken naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1907.


ID: 6673 | Bouwkundig element

Godshuis Robert Joostens en Godshuis Lemmé

Dambruggestraat 304 (Antwerpen)
Samenstel van twee aanpalende godshuizen opgetrokken door het Bureel van Weldadigheid van de Stad Antwerpen, het Gesticht Robert Joostens aan de Dambruggestraat uit 1898-1899 door de architecten Lievin en Edouard Van Opstal, en het Gesticht Lemmé uit 1904 aan de Trapstraat door de architect Emile Thielens.


ID: 11357 | Bouwkundig element

Bejaardentehuis Sint-Vincentius

Dorpstraat_EK 32 (Antwerpen)
Bejaardentehuis in brutalistische stijl van 1972-1980 naar ontwerp van Ferre Verbaenen, gebouwd op gronden van het voormalige gods- en gasthuis dat werd opgericht in 1867.


ID: 10915 | Bouwkundig element

Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Anna

Floraliënlaan 400 (Antwerpen)
Rust- en Verzorgingstehuis van 1922-25, naar ontwerp van J. De Vroey en Ch. De Roeck; latere uitbreidingen en aanpassingen. Symmetrisch opgevat complex met centrale neogotische kapel.


ID: 6881 | Bouwkundig element

Godshuis van de zusterkes der Armen

Hollandstraat zonder nummer (Antwerpen)
Godshuis van de usterkes der Armen, aan de oostzijde begrensd door de Dambruggestraat. Symmetrisch opgebouwd complex in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 18z63, opgetrokken in 1864. Gesloopt.


ID: 5715 | Bouwkundig element

Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen

Paardenmarkt 92 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele huizen zogenaamd "de Boterstoop" en "Asynhof" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1824 werden ingericht tot Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen.


ID: 5839 | Bouwkundig element

Godshuis Sint-Martens

Schoytestraat 17 (Antwerpen)
Godshuis in 1613 gesticht door Nic. Van Papenbroeck. Vanaf 1886 gebruikt als nachtasiel. In 1937 omgebouwd tot toevluchtsoord voor behoeftigen en sedert 1954 rusthuis voor oude vrouwen zogenaamd "Koehler". Gesloopt voor de bouw van een rust- en verzorgingstehuis omstreeks 1990.


ID: 304745 | Bouwkundig element

Godshuis De Grooff

Van Trierstraat 32 (Antwerpen)
Bejaardentehuis gebouwd in opdracht van de Commissie voor Openbare Onderstand, naar een ontwerp in art-decostijl door de architect Frits de Mont uit 1927. Het project betrof de verbouwing en uitbreiding van een bestaand godshuis met dezelfde naam, dat de drie linker traveeën van de voorbouw omvatte.