3 resultaten


ID: 10910 | Bouwkundig element

Begraafplaats Berchem

Elisabethlaan zonder nummer (Antwerpen)
Begraafplaats met interessante en kwalitatief waardevolle monumenten, in gebruik genomen op 1 januari 1884 en meermaals vergroot. Grosso modo dambordschema met enkele afwijkingen.


ID: 2139 | Bouwkundig element

Praalgraf voor dichter Emile Verhaeren

Kaai zonder nummer (Puurs-Sint-Amands)
Opgericht in 1927 in de Scheldebocht te Sint-Amands; de keuze van deze unieke plaats wordt toegeschreven aan Henry Van de Velde.


ID: 12128 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Kwakkelstraat 135 (Turnhout)
Volgens dambordpatroon aangelegd kerkhof, bakstenen omheiningsmuur, hoofdingang met fraai smeedijzeren toegangshek en aanpalende woning voor de grafmaker.