3 resultaten


ID: 56697 | Bouwkundig element

BLOSO Spuikom Oostende, watersportcentrum

Dokter Eduard Moreauxlaan 1 (Oostende)
Sluisvlietstraat z.nr. "<italic>BLOSO Spuikom Oostende</italic>". Watersportcentrum aan de Spuikom, naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge) van 1992. Losse groepering van een vijftal slaappaviljoenen bekleed met cederhout, ieder bestaande uit twee cellen (acht bedden) onder lessenaardak (eterniettichelen), met elkaar verbonden door middel van passerelle onder luifel. Groter paviljo


ID: 56837 | Bouwkundig element

Spuikom

Vicognedijk zonder nummer (Oostende)
Vicognedijk z.nr. <italic>Spuikom</italic>. Gelegen ten zuidoosten van de haven, op voormalig grondgebied van Bredene. Gegraven op lasten van de Staat in 1898-1914, in het kader van de grootscheepse uitbreiding en modernisering van de haven. De grote, lusvormige spuikom met spuisluizencomplex is gelegen zuidwaarts van de toen geplande Voorhaven; het tracé van de Noord-Ede werd hiervoor v


ID: 200447 | Bouwkundig element

18de-eeuwse spuien

Antwerpsedreef zonder nummer, Boshuisweg zonder nummer, Monnikendreef zonder nummer, Schriekbos zonder nummer (Zoersel)
In de 18de eeuw werd het vloeibeemdensysteem hersteld door middel van houten spuien, die van 1730 tot circa 1760 door stenen spuien werden vervangen en aangevuld.