40 resultaten


ID: 71 | Bouwkundig element

Pakhuis

Hopmarkt 10 (Aalst)
Pakhuis (heden tabakbedrijf) van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuite bedaking (kunstleien), daterend uit de 19de tot 20ste eeuw.


ID: 33352 | Bouwkundig element

Sigarenfabriek Vande Walle Frères

Kerkstraat 50 (Aalter)
Deze nieuwe fabriek werd opgetrokken in 1901 door de zoons Vande Walle. Oudste gebouwen achter de vroegere directeurswoning van geschilderde baksteen onder drie parallelle sheddaken en stookplaats onder puntgevel, uit begin 20ste eeuw. Later uitgebreid in verschillende fasen, onder meer in de jaren 1930 met een nieuwe directeurs- en conciërgewoning en een bureelgebouw.


ID: 11539 | Bouwkundig element

Tabacofina-Vander Elst N.V.

Bredabaan 121-123, Vaartkaai 44 (Antwerpen)
Toelating tot uitbating van een tabaksfabriek voor N.V. Britisch American Tobacco van 1921, verlengd in 1948 toen de firma Vander Elst N.V. de gebouwen betrok. Afdeling sigarettenfabricage gevestigd aan Albertkanaal, tussen Bredabaan en Carettestraat.


ID: 11532 | Bouwkundig element

Tabaksfabriek Tabalux N.V.

Deurnsebaan 52 (Antwerpen)
Beschilderde art-deco-getinte gebouwen van twee bouwlagen, van circa 1930, ingeplant rondom een ruime binnenplaats.


ID: 11002 | Bouwkundig element

Twee winkelhuizen

Patriottenstraat 33-35, Vredestraat 38 (Antwerpen)
Ontwerp voor twee winkels, burelen en sigarenfabrieken, samen met winkelhuis in Vredestraat, ingediend door L. Heutz, 1906. Straatwand Patriottenstraat met eenvormige bakstenen lijstgevels in eclectische stijl.


ID: 7459 | Bouwkundig element

Sigarettenfabriek Araks

Plantin en Moretuslei 67 (Antwerpen)
Sigarettenfabriek in oriëntaalse stijl opgetrokken door de maatschappij Tchamkerten & Co, producent van het merk van Araks. Het complex dat een ruim perceel beslaat tussen Plantin en Moretuslei en Wipstraat, werd in 1913 ontworpen door de ingenieur-architect Maksoud Mihrtadiantz. Aannemer was Theodoor Vermeulen uit Borgerhout.


ID: 4699 | Bouwkundig element

Tabaksfabriek M. Pauwels

Wijngaardstraat 9 (Antwerpen)
Tabaksfabriek in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de broers Stanislas en Hippolyte Pauwels, naar een ontwerp door de architect Jean Jacques Winders uit 1875.


ID: 75467 | Bouwkundig element

Sigarenfabriek P.P. Rubens

Torenstraat 35, zonder nummer (Arendonk)
Teruggaande op een oudere vestiging in Tongeren, later overgebracht naar Oud-Heverlee en in 1948 naar Arendonk.


ID: 75486 | Bouwkundig element

Sigarenfabriek Van der Pas

Vrijheid 58 (Arendonk)
Sigarenfabriek, heden café/restaurant in eclectische stijl, gekadastreerd in 1907 doch vermoedelijk ouder.


ID: 75508 | Bouwkundig element

Sigarenfabriek van de Gebroeders Verellen & Cie, later Karel I

Wampenberg 26 (Arendonk)
Eerstesteenlegging en oprichting in 1920 naar ontwerp van architect E. Dobbeleers, uitbreidingen circa 1956 en 1962; sedert 1975 opslagplaats.