21 resultaten


ID: 7038 | Bouwkundig element

Dierentuin  - Egyptische tempel voor grote Afrikaanse diersoorten

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Egyptische tempel, overwegend bestemd voor grote Afrikaanse diersoorten, naar ontwerp van K. Servais, van 1855-56. Het gebouw moest verwijzen naar de streek van herkomst der dieren.


ID: 81411 | Bouwkundig element

Kasteel Hemsrode

Hemsrode 3 (Anzegem)
Volledig omwalde en deels ommuurde site, bestaande uit kasteel (voormalig koetshuis), en bijgebouwen en buiten de omwalling gelegen hoeve . Vierkante omwalling met twee uitlopers naar het zuiden en één bredere naar het noordwesten.


ID: 745 | Bouwkundig element

Landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De ontwikkeling van de Duitse Orde eind 12de eeuw - begin 13de eeuw leidt tot een territoriale uitbreiding, die zich over het hele Duitse Rijk uitstrekt.


ID: 303263 | Landschappelijk element

Tuinen en park van de landcommanderij Alden Biesen

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De omgeving van de landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning werd sinds minstens de 17de eeuw verfraaid met siertuinen, parken, dreven en hoogstamboomgaarden.


ID: 35516 | Bouwkundig element

Kasteel van Kervyn de Meerendré

Veldestraat 48 (Deinze)
Neoclassicistisch kasteel van eind 17de eeuw in mooi aangelegd omwald park naar Engels model. Kasteelpark toegankelijk via ijzeren hek tussen veelhoekige bepleisterde hekpijlers met bolbekroning. Verschillende aanhorigheden waaronder twee wagenhuizen, een schuur, een merkwaardig gebouwtje aan de vijver, vermoedelijk bakhuis en hondenhok. Eenvoudige oranjerie ten noorden in moestuin, in de eerste helft van de 19de eeuw tegen de ovale omheiningsmuur aangebouwd.


ID: 306602 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Wespelaar

Grote Baan, Nieuwstraat (Haacht)
Hoewel Wespelaar vanaf de Tweede Wereldoorlog langzaam werd opgenomen in de lintbebouwing langs de Grote Baan tussen Boortmeerbeek en het station Wespelaar-Tildonk, komt het historische karakter van het dorp nog goed tot uiting.


ID: 41872 | Bouwkundig element

Oranjerie en tempel in kasteelpark

Grote Baan 75-77 (Haacht)
Merkwaardig kasteelpark uit het vierde kwart van de 18de eeuw naar ontwerp van architect Henry.


ID: 134503 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteelpark van Wespelaar

Grote Baan 75-77 (Haacht)
Parkelementen van vroege landschappelijke 'Engelse' tuin van 17 hectare, aangelegd in 1797 naar ontwerp van Ghislain Henry (1754-1820) op een voormalige site van een middeleeuwse kasteelmotte; bewaard tuinpaviljoen, oranjerie en 'fabriekjes', waaronder piramide, kunstmatige grot en Floratempel naar ontwerp van Henry evenals talrijke beelden (op heden kopieën) vervaardigd door beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle (1750-1834) en – vanaf 1817 – een 'Elyseum' met borstbeelden van belangrijke historische figuren en een obelisk. Het eclectisch kasteel naar ontwerp van architect Henri Beyaert (1823-1894) werd in 1954 afgebroken.


ID: 32135 | Bouwkundig element

Kasteel van Bovelingen en bijgebouwen

Altenastraat 39-43 (Heers)
De dienstgebouwen vormen een U-vormig complex uit eind 19de - begin 20ste eeuw, met de open zijde naar het zuiden. De gesloten hoeve dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw.


ID: 134331 | Landschappelijk element

Park van het kasteel van Bovelingen

Altenastraat 39-43 (Heers)
Verloren kasteelpark in vroeg-landschappelijke stijl van rond 1800, mogelijk ontworpen door Ghislain Joseph Henry (1754-1820) en aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw; de site, het reliëf van de vijvers, enkele lanen en parkbomen blijven over.