20 resultaten


ID: 300746 | Landschappelijk element

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


ID: 11271 | Bouwkundig element

Expohal

Frank Craeybeckxlaan 77, Te Couwelaarlei 97-99 (Antwerpen)
Van Expo 58 afkomstige glulamconstructie, in 1958 opgericht naar ontwerp van architect Wenceslas de ‘t Serclaes de Wommerson en in 1959 onder leiding van architect Roger Groothaert in Deurne heropgebouwd.


ID: 208151 | Bouwkundig element

Galerie Ronny Van de Velde

IJzerenpoortkaai 3 (Antwerpen)
Kunstgalerie gebouwd in opdracht van de kunsthandelaar Ronny Van de Velde, naar een ontwerp door de architect Georges Bains uit 1989. Opgericht eind jaren 1970 en gespecialiseerd in schilder- en beeldhouwkunst, tekeningen en grafiek uit de 19de en 20ste eeuw, was de galerie hier slechts een tiental jaar gevestigd, tot 2000.


ID: 5518 | Bouwkundig element

De Drie Koningen en Galerie Campo

Meir 55 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd naar een ontwerp door de aannemer-architect Jacques Van Cuyck uit 1845. Achter het vroegere hotel bevindt zich de tentoonstellingszaal van Galerie Campo, naar een ontwerp door ingenieur Theo J. Foubert uit 1963.


ID: 7345 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Middelheim

Middelheimlaan 61-63 (Antwerpen)
Heden respectievelijk Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst en Café-restaurant Kasteel Middelheim. Domein met dubbele omwalling en uitgestrekt park, oorspronkelijk behorend tot grondgebied Berchem en Wilrijk; sinds 1910 grondgebied Antwerpen.


ID: 200502 | Bouwkundig element

Middelheimpaviljoen

Middelheimlaan 61 (Antwerpen)
In 1951 wordt in het Antwerpse Middelheimpark, op initiatief van burgemeester Lode Craeybeckx, het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst opgericht. Het museum, dat binnen het natuurlijke kader van het park een internationaal overzicht wil bieden van de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst, is op dat moment enig in Europa.


ID: 7447 | Bouwkundig element

Stedelijke Normaal- en Oefenschool

Pestalozzistraat 5-7 (Antwerpen)
Stedelijke Normaal- en Oefenschool voor Jongens van 1929-1931, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke met medewerking van architecten André Fivez en Antoon De Mol.


ID: 1965 | Bouwkundig element

Sint-Jacobstoren

Buitenland 36 (Bornem)
Overblijfsel van de tentoonstelling Oud-Antwerpen van 1894, hier heropgericht in 1898. Neotraditionele, octogonale pagaddertoren, opgetrokken uit bak- en natuursteen onder leien spits.


ID: 1967 | Bouwkundig element

Gildekamer

Buitenland 38 (Bornem)
Achterin gelegen zogenaamde Gildekamer met monumentale ingangspoort links, afkomstig van de tentoonstelling Oud Antwerpen en verwijzend naar de Antwerpse houtbouw uit de 16de eeuw.


ID: 200891 | Bouwkundig element

Paviljoen van Toyo Ito

Margareta van Oostenrijkstraat zonder nummer (Brugge)
Het paviljoen werd opgericht op de Burg ter gelegenheid van "Brugge Culturele Hoofdstad van Europa" in 2002 als een tijdelijk architecturaal statement in confrontatie met de historische stad. Het werd in 2018 verplaatst naar een nieuwe locatie in Zeebrugge.