11 resultaten


ID: 44890 | Bouwkundig element

Staketsels

Havenplein zonder nummer, zonder nummer (Blankenberge)
Het "Wester-" en het "Oosterstaketsel" werden oorspronkelijk zeker aangelegd in de periode 1863-1871, doch mogelijk reeds in 1860. De staketsels vormen een belangrijke infrastructuur voor een zeehaven, meer bepaald voor het loodsen van de boten in de havengeul.


ID: 45044 | Bouwkundig element

Vuurtoren

Zeedijk 1 (Blankenberge)
De huidige vuurtoren wordt in 1950 in gebruik genomen en is gelegen vlakbij de 19de-eeuwse haven van Blankenberge. Reeds eeuwen staat langs de kust van Blankenberge een vuurtoren of vierboete, zij het niet altijd op deze plaats.


ID: 135162 | Landschappelijk geheel

Duinbossen tussen Oostende en Wenduine met Concessie De Haan

Bredene (Bredene), Klemskerke, Vlissegem, Wenduine (De Haan), Oostende (Oostende)
Deze ankerplaats omvat de smalle kustduinen tussen Oostende en Wenduine, deels ingenomen door struweel en bos. De begroeiing van de duinen vertoont een gradueel verschil van west naar oost. Bij De Haan liggen waarschijnlijk restanten van duinakkerlanden die later ook als weiland werden gebruikt. In de 19de eeuw werd een deel van het duinengebied in concessie gegeven aan de NV Le Coq-sur-mer om er een badplaats uit te bouwen met een uniforme stijl en met inbegrip van een verplichte groenaanleg. Dit leidde tot kleinschalige villabouw met een speels dakenspel. Het Fort Napoleon werd tussen 1810 en 1812 gebouwd in opdracht van keizer Napoleon Bonaparte én is één van de weinige die bewaard gebleven zijn.


ID: 79980 | Bouwkundig element

Lichtopstand

Henri Victor Wolvensstraat zonder nummer (Brugge)
Oeverlicht tussen 1906-1910 gebouwd in het kader van de aanleg van de eerste haven.


ID: 200936 | Bouwkundig element

Havendam Musoir met vuurtoren

Leopold II-dam zonder nummer (Brugge)
Het belangrijkste onderdeel van de haven van Zeebrugge, zoals zij in 1900/1908 uitgebouwd werd, was zijn zeer indrukwekkende havendam.


ID: 79934 | Bouwkundig element

Oeverlicht

Omookaai zonder nummer (Brugge)
Voormalig oeverlicht, wellicht gebouwd ten tijde van de eerste havenaanleg. Ronde, gietijzeren constructie met stellage waarrond ijzeren balustrade.


ID: 74740 | Bouwkundig element

Vuurtoren

Elizabetlaan zonder nummer (Knokke-Heist)
Opgetrokken in 1907 in het kader van de afwerking van de haven van Zeebrugge wat een nieuwe bebakening van de havengeul vereiste.


ID: 200707 | Bouwkundig element

Vuurtoren De Vierboete

Kromme Hoek zonder nummer (Nieuwpoort)
De Nieuwpoortse Vierboete - een verbastering van het Franse "Bouter le feu" - werd gebouwd in de late 13de -begin 14de eeuw, de periode dat de Duitse Hanze onder leiding van de stad Lübeck maritieme contacten aanknoopte met de Vlaamse steden.


ID: 200822 | Bouwkundig element

Vuurtoren en betonnen hekwerk

Oude Zeedijk zonder nummer (Nieuwpoort)
De huidige vuurtoren had een voorganger die op dezelfde plaats werd opgetrokken in 1883. Onthoofd tijdens W.O.I. In 1923 wordt een nieuw exemplaar gebouwd dat in 1926 in gebruik wordt genomen. In 1944 wordt deze toren uit wraakzucht door de Nazi's opgeblazen. De huidige vuurtoren wordt op 21 maart 1949 in gebruik genomen en is wat architectuur aangaat duidelijk geïnspireerd op de toren van 1923-26. Het betreft een cilindrische betonnen constructie die 155 treden telt (ijzeren spiltrap). De lantaarn of het lichthuis is geklonken en gebout en was vroeger van interne gordijnen voorzien. De oorspronkelijke lichtinstallatie van de oude toren van 1923/26 werd opnieuw gemonteerd. Deze installatie van het merk 'Barbier, Bernard, Turenne S.A. Paris, nr onleesbaar' was immers in 1940 naar Parijs overgebracht. Recentere aanpassingen: vervanging van de gasinstallatie (verlichting + rotatie) d


ID: 56847 | Bouwkundig element

Vuurtoren

Vuurtorenweg zonder nummer (Oostende)
Vuurtoren van 1947 in opvolging van twee voorgangers respectievelijk verwoest tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Beschermd als monument bij M.B. van 29/10/2004.