27 resultaten


ID: 328 | Bouwkundig element

Hoeve De Vis

Churchillsteenweg zonder nummer (Aalst)
Opmerkelijke semi-gesloten, op veeteelt afgestemde hoeve uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, met latere bijbouwen. Eenvoudig woonhuis van twee bouwlagen onder zadeldak ingeplant in de westhoek.


ID: 207913 | Bouwkundig element

Hoeve 't Ganzenerf

Leenbosstraat 7 (Ardooie)
Opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, verbouwd tijdens het interbellum. Losstaande hoevegebouwen rondom een semi-verhard erf, toegankelijk via ijzeren buishek tussen gecementeerde bakstenen pijlers, de rechterpijler met witgeschilderde rondbogige kapelnis met kruisje en Onze-Lieve-Vrouwebeeld.


ID: 207968 | Bouwkundig element

Vlasfabriek Debruyne

Pittemsestraat 20-24 (Ardooie)
Vlasfabriekssite Debruyne, bestaande uit de woningen van vader en zonen Debruyne uit 1936 en 1946, met achterliggende vlasschuren en -loodsen uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw.


ID: 207993 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en chicorei-ast

Roterijstraat 4-6 (Ardooie)
Hoeve, bestaande uit voornamelijk 19de-eeuwse hoevegebouwen, met cichorei-ast uit 1944.


ID: 208126 | Bouwkundig element

Hoeve en cichorei-ast

Veldkaaistraat 14 (Ardooie)
Hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw, met cichorei-ast uit het interbellum.


ID: 77930 | Bouwkundig element

Herberg De Bascule en openbare weegbrug

Bortierlaan 5 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd hoekpand van twee bouwlagen met ingang in de schuine hoektravee onder overkragende hoek. Rode baksteenbouw met accenten van gele baksteen boven de strekken van de korfboogvormige muuropeningen en in het baksteenfries onder de gootlijst.


ID: 26447 | Bouwkundig element

Spoorwegwerkplaats Atelier Central de Réparation

Brusselsesteenweg zonder nummer (Gent)
Vlaamse spoorwegwerkplaats, opgericht in 1881 naar bouwplannen van architect Stasino en in gebruik genomen in 1884. De grootschalige site omvat nog een deel van de oorspronkelijke bebouwing, namelijk onder meer een bureelgebouw, aanleunend bij de neotraditionele bouwstijl, en verscheidene bakstenen werkplaatsgebouwen gebouwd volgens eenzelfde bouwconcept, een later toegevoegd oliemagazijn van circa 1900, en technische uitrusting.


ID: 18861 | Bouwkundig element

Katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier

Hof ten Walle 1-2 (Gent)
Voormalige katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier, ontstaan circa 1825, en vanaf 1850-1851 spinnerij en weverij; sedert het einde van de 19e eeuw in handen van de textielfamilie Van Acker-Vanden Broecke.


ID: 22105 | Bouwkundig element

Stadshoeve Het Zonneke

Walputstraat 21 (Hasselt)
Stadshoeve uit de 17de eeuw, in de 20ste eeuw omgebouwd tot café; op de binnenplaats, 19de-eeuwse veewaag.


ID: 50969 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bollestraat 6 (Hooglede)
Losse, lage, verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken in U-vorm gegroepeerd rond geasfalteerd erf.