8 resultaten


ID: 6263 | Bouwkundig element

Berg van Barmhartigheid

Venusstraat 11, 15, 13/1-8 (Antwerpen)
Voormalige Berg van Barmhartigheid, in eerste kwart zeventiende eeuw opgericht door Wenceslas Cobergher en gevestigd in de verbouwde Engelse Pakhuizen (1561). Na de afschaffing van de Berg van Barmhartigheid (1946) werden de gebouwen grondig verbouwd door stadarchitect André Fivez en in 1956 ingehuldigd als Stadsarchief van Antwerpen.


ID: 82343 | Bouwkundig element

Herenhuis Arentshuis en Arentshof

Dijver 16 (Brugge)
Voormalige herenwoning met tuin, vanaf 1910 ingericht als museum. Oorspronkelijk deel uitmakend van het Gruuthusedomein tot het in 1662 definitief een afzonderlijk perceel wordt. Huidig geheel op onregelmatige plattegrond.


ID: 82344 | Bouwkundig element

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17A-C (Brugge)
Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 82966 | Bouwkundig element

Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7 (Brugge)
Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.


ID: 18808 | Bouwkundig element

Berg van Barmhartigheid en woning van de beheerder

Abrahamstraat 13-15 (Gent)
De Bergen van Barmhartigheid werden gesticht door aartshertogen Albrecht en Isabella. Hofarchitect Wenceslas Cobergher kocht het zogenaamde Dondersteen, dat in 1620 werd gesloopt en in 1621 werd de nieuwe bouw voltooid. Monumentale lijstgevel van veertien traveeën en drie bouwlagen met twee parallelle zadeldaken. Eerste voorbeeld van Vlaamse barokstijl te Gent, opgetrokken uit baksteen verwerkt met zand- en hardsteen. Het 15de-eeuwse gebouw ernaast werd aangepast en ingericht als woning voor de beheerder van de Berg van Barmhartigheid. Dit zandstenen gebouw omvat van acht traveeën en twee bouwlagen.


ID: 18920 | Bouwkundig element

Achteruitgang Berg Barmhartigheid

Jan Botermanstraat 4 (Gent)
Vermoedelijk laat 15de-eeuws, een van de oudste privéwoningen van de wijk Prinsenhof. De woning is een opvallend gebouw door zijn imposante voortrapgevel.


ID: 59663 | Bouwkundig element

Berg van Barmhartigheid

Guido Gezellestraat 1, 1A, O.-L.-Vrouwestraat 45 (Kortrijk)
* Guido Gezellestraat nr. 1/ O.-L.-Vrouwestraat nr. 45. Voorheen Berg van Barmhartigheid, heden Rijksarchief en huis van de archivaris met stedelijke diensten. Beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937. Gebouwencomplex gesitueerd tussen de O.-L.-Vrouwestraat, Guido Gezellestraat en Handboogstraat (poort). Vanaf de laatste helft van de 13de eeuw vestigden zich in Kortrijk enkele Noo


ID: 3588 | Bouwkundig element

Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65-67 (Mechelen)
Het Hof van Busleyden is een voorbeeld van patriciërswoning zoals er in de eerste helft van de 16de eeuw te Mechelen verscheidene werden opgetrokken. Het vertoont laatgotische- en Brabants-gotische elementen met een aarzelend begin van renaissance-invloed, zichtbaar in de open galerij, en biedt een uitstekende illustratie van de toenmalige rijkere privé-architectuur, ondanks de restauraties, wijzigingen en quasi wederopbouw dat het onderging in de loop der tijden. In 1619 stichtte Wenzel Cobergher er de Berg van Barmhartigheid. Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.