Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

32 resultaten


ID: 7443 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne met officierswoningen

Bestormingstraat 9-11, Paleisstraat 122, 126 (Antwerpen)
Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.


ID: 212390 | Bouwkundig element

Wachthuis brandweer

D'Herbouvillekaai 36 (Antwerpen)
Tussen de grootschalige industriële terreinen langs de d'Herbouvillekaai valt dit pittoreske gebouw in beboomde tuin op. Het is gebouwd volgens plannen van 1911 als "pompierswacht", getekend door "bouwmeester van 1e klas" Ferd. Truyman en stadshoofdbouwmeester Alexis Van Mechelen.


ID: 6833 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne

Halenstraat 81 (Antwerpen)
Brandweerkazerne in art-nouveaustijl op de hoek van Viséstraat en Halenstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, voltooid in 1913.


ID: 5167 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne

Kipdorp 6 (Antwerpen)
Brandweerkazerne in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. Op dit perceel bevond zich van 1511 tot 1795 het Huys van Portugael of de Portugese Natie, die in 1816 werd omgevormd tot brandweerkazerne.


ID: 305183 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne en politiebureau

Waterbaan 54-56 (Antwerpen)
Brandweerkazerne en voormalig politiebureau van de gemeente Deurne, omstreeks 1930 opgetrokken in art-decostijl. Hoewel de oprichtingsplannen niet bekend zijn, kan het ontwerp met grote waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan gemeentearchitect Edward Van Not, die tezelfdertijd ook de Stedelijke Basisschool op de hoek van de Baron Leroy- en de De Waillystraat voltooide.


ID: 10739 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne

Zaha Hadidplein 1 (Antwerpen)
Imposant gebouw in neotraditionele stijl van 1922 naar ontweerp van Emiel Van Averbeke, geïnspireerd op het in 1893 afgebrande Hansahuis. Bij de realisatie van het nieuw Havenhuis in 2016 naar ontwerp van architect Zaha Hadid werd de historische brandweerkazerne geïntegreerd in het nieuwbouwproject.


ID: 18822 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne

Academiestraat 4-6, 4A-B (Gent)
Voorheen betalende meisjesschool en kostschool, vanaf 1891 omgevormd tot brandweerkazerne. Roodbakstenen schoolgebouw in neoromaanse stijl, opgetrokken in 1870-1871 op een H-vormig plattegrond naar ontwerp van ingenieur-directeur van de stadswerken J. Hofman. In 1881 volgden aanpassingswerken aan de binneninrichting en een verlenging van de rechterachtervleugel naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Brede achterin gelegen voorgevel met vijf traveeën en twee bouwlagen. Twee vooruitspringende zijvleugels van drie traveeën breed en diep onder een schilddak.


ID: 24942 | Bouwkundig element

Hoekhuis

Hoogpoort 63 (Gent)
Hoekhuis, in 1808 opgetrokken naar ontwerp van P.J. de Broe voor het brandweercorps. Bepleisterde voorgevel van drie traveeën met een benadrukt middenrisaliet.


ID: 18447 | Bouwkundig element

Brandweerkazerne en zestien personeelswoningen

Londenstraat 96-126 (Gent)
Brandweerkazerne met zestien bijhorende woningen voor het brandweerpersoneel, gebouwd in 1901-1902 naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Aan de straat telkens vier huizen aan weerszijden van de centrale doorrit met burelen en garage voor de brandweerwagens, en acht in binnenblok opgetrokken huizen, vijf rechts en drie links van het binnenplein. Bak- en natuurstenen gebouw in neotraditionele stijl met het uitzicht van een fort.


ID: 307172 | Bouwkundig element

Brandweercentrum Rodenhuize

Rodenhuizekaai 1 (Gent)
Op 9 mei 1987 nam de stedelijke brandweerdienst het nieuwe gebouwencomplex Rodenhuize in gebruik, gelegen in het industriegebied van Gent, vlakbij de Moervaart. Ontwerper was architect Jean Van den Bogaerde die al in 1973 een eerste voorontwerp maakte.