47 resultaten


ID: 207092 | Bouwkundig element

Convent Heilige Harten van Jezus, Maria en Jozef

Begijnhof 20 (Dendermonde)
Huidig gebouw bestaande uit twee woningen met gemeenschappelijk ingang. De drie rechter traveeën omvatten een huis van 1626-1628, de ingang en twee linker traveeën werden in 1715 samen met nummer 19 herbouwd op de plaats van een eind 16de-eeuwse begijnenwoning.


ID: 207093 | Bouwkundig element

Convent van de Acht Blijschappen

Begijnhof 21-22 (Dendermonde)
Vroeger convent van de Acht Blijschappen, sinds de 18de eeuw ook soms Vadersconvent genoemd, opgericht door François vander Nimmen. Oorspronkelijk convent van zeven traveeën, slechts één kamer diep, en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met twee vernieuwde getrapte dakvensters.


ID: 207098 | Bouwkundig element

Heilige Geestconvent of Achtersten convent

Begijnhof 28 (Dendermonde)
Het convent werd voor het eerst vermeld in 1480 maar na de godsdiensttroebelen werden de afzonderlijke kamers verhuurd. Door een schenking van begijn Katelijne De Keyser in 1606 hersteld en opnieuw als convent gebruikt. Het gebouw kreeg toen een bovenverdieping, een kelder en dwarsvleugel met keuken en washok rechts achteraan. Begin 18de eeuw werd waarschijnlijk het linker achterhuis aangebouwd. Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken en één nieuw getrapt dakvenster.


ID: 207112 | Bouwkundig element

Stickersconvent, nu Huis Sint-Jan-Baptist

Begijnhof 42 (Dendermonde)
Oorspronkelijk samen met nummer 43 opgericht in 1447 als Stickersconvent door meester Jan de Stickere en bestemd voor de opvang van arme meisjes en de voorbereiding tot het begijnenleven. In 1583-1584 door het calvinistisch bestuur verkocht en verhuurd. In 1618-1619 grotendeels gesloopt en vervangen door een nieuw convent. Circa 1660 werd het rechter deel, nummer 43, afgesplitst. Huidig dubbelhuis van vier traveeën, oorspronkelijk één kamer diep, en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak, met twee getrapte dakvensters.


ID: 207113 | Bouwkundig element

Stickersconvent, nu Huis Onbevlekte ontvangenis

Begijnhof 43 (Dendermonde)
Oorspronkelijk samen met nummer 42 opgericht in 1447 als Stickersconvent door meester Jan de Stickere en bestemd voor de opvang van arme meisjes en de voorbereiding tot het begijnenleven. Circa 1660 werd de twee rechter traveeën afgesplitst van het convent, het huidige nummer 43 en als afzonderlijke begijnenwoning verkocht. Huidige woning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zwart pannen half schilddak.


ID: 83753 | Bouwkundig element

Apostelenconvent

Infirmeriestraat 1-2, Kerkstraat-Begijnhof 4 (Diest)
Het Apostelenconvent, gedateerd door verankering A O 1662, en 1653; kruisvensters en fraaie barokrondboogdeur met rechthoekige omlijsting en vlechtmotieven in de zwikken.


ID: 20096 | Bouwkundig element

Convent Ten Hove

Begijnhofdries 15-16, 17 (Gent)
Traditioneel U-vormig complex in het Sint-Elisabethbegijnhof, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van De Vrienden van het Oud Begijnhof. Brede voorgevel, uitziend op ommuurd voortuintje, van negen traveeën en twee bouwlagen; dak gevat tussen twee zijtrapgevels gedateerd 1665 (linkergevel) en 1685 (rechtergevel). Achtergevel en twee haakse vleugels geschikt rondom binnenhofje. Verankerde achtergevel van zes traveeën in barok getinte stijl. Linkerdwarsvleugel van vijf traveeën in dezelfde stijl, aan straatkant trapgevel gedateerd 1671.


ID: 20100 | Bouwkundig element

Convent Ter Pielvaecx

Begijnhofdries 20-23, 24, 24A-G (Gent)
Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van Sint-Jozef, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Twee trapgevels van 9 treden en een topstuk, van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41. Hoekhuis met zijgevel van drie traveeën met een getrapt dakvenster ter hoogte van de middentravee.


ID: 20101 | Bouwkundig element

Convent Ter Velde

Begijnhofdries 30-31, Edmond Boonenstraat 2 (Gent)
Twee parallelle diephuizen met trapgevels van 10 treden en een topstuk, van drie en vier traveeën onder zadeldaken, linkertrapgevel door middel van ankers gedateerd 1664. Traditionele bak- en zandsteenstijl. Zijgevel in de Edmond Boonenstraat van zes traveeën, rechterzijgevel met drie getrapte dakvensters. Achterpuntgevels met muurvlechtingen. Rechts van het huis barok toegangspoortje in omheiningsmuur.


ID: 83704 | Bouwkundig element

Nieuw Convent

Edmond Boonenstraat 4-6, Hippoliet Lammensstraat 2-6 (Gent)
Nieuw Convent van het begijnhof Sint-Elisabeth, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1660 via de muurankers. Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Linkerzijgevel van zeven traveeën en achtergevel uitgewerkt als een verankerde tuitgevel. Bakstenen zijaanbouw met zadeldak, gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel.