79 resultaten


ID: 34620 | Bouwkundig element

Hoeve Jezuïetengoed

Jezuietengoed 12 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen. In 1955 verbouwd boerenhuis onder geknikt zadeldak. Rechts, naast het huis, vroeger braskot. Remise van het vroegere jezuïetengoed, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Bakstenen dwarsschuur van veertien traveeën onder zadeldak van 1882. Op het met gras begroeide erf koepelvormig bakstenen hondenhok.


ID: 34929 | Bouwkundig element

Hoeve

Leurebroekdreef 7 (Aalter)
Hoeve met boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en op de plaats van een oudere hoeve, zie de Ferrariskaart. Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint, naar het zuiden gericht.


ID: 34840 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Spenningstraat 3 (Aalter)
Langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Boerenhuisje van één bouwlaag onder zadeldak. Dienstgebouwtje onder afzonderlijk zadeldak, parallel aan woonhuis aangebouwd, voormalige maalderij, braskot en melkhuis. Ten noorden, bakhuisje van het samengestelde type.


ID: 76771 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Groenstraat 74 (Asse)
Haaks op de straat ingeplante, langgestrekte hoeve, opklimmend tot het midden van de negentiende eeuw, volgens de kadastrale leggers in gebruik genomen in 1848.


ID: 76126 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Graafjanstraat 35 (Assenede)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, ten noorden van de dijk, vermoedelijk daterend uit het begin van de 19de eeuw. Achtererf van het boerenhuis met aangelegd bloementuintje afgesloten door sierlijke betonnen platen en ijzeren hekjes.


ID: 73764 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Driestenbroekestraat 31 (Brakel)
Semigesloten hoeve met U-vormige aanleg uit het vierde kwart van de 19de eeuw en vergroot in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bedrijfsgebouwen in combinatie baksteen en houten stijl- en regelwerk met lemen vullingen, rondom ten dele gebetonneerd erf. Armpomp met arduinen waterbak tegen de erfgevel.


ID: 78923 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Vriezeganzenstraat 2 (Damme)
Mooie, in het gave polderlandschap gelegen hoeve die in 1861 werd gebouwd in een semi-gesloten opstand, wat uitzonderlijk is in de streek. Reeds in de 18de eeuw bevindt zich op de huidige site een hoeve, bestaande uit losse bestanddelen, rond een rechthoekig binnenerf geschikt. Verzorgde, helrode bakstenen gebouwen, gevat onder pannen zadeldaken.


ID: 86302 | Bouwkundig element

Hoeve 't Klaverhof

Hoekstraat 1 (Deerlijk)
Hoeve " 't Klaverhof", recente naam die verwijst naar een jaarsteen met klavermotief. Historische hoeve met laat 18de-eeuws en 19de-eeuws gebouwenbestand, oorspronkelijk in leen gehouden van de heerlijkheid Houfstraete. Ten oosten van de hoeve loopt de Kasselrijbeek, voorheen Vichtebeek genaamd, die de grens vormt met Waregem en Vichte (Anzegem). Site vermoedelijk ontstaan met de ontginning van het Feretwoud in de loop van de 13de eeuw. De noordoosthoek of het gebied Keelis werd in leen gegeven aan de familie van Gheest, zij verkavelden dit deel en vestigden er verschillende kleine hoeves onder meer het thans verdwenen "Goed te Keelis" en "'t Klaverhof".


ID: 35189 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Boerestraat 3 (Deinze)
19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen op een met gras begroeid erf, afgesloten door middel van ijzeren hek tussen bakstenen pijlers, in rechtse pijler nisje met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Ten westen, grote schuur en stallen; een gedenkplaat vermeldt 1885. Ten noordoosten, kleinere stal of bakhuis, vermoedelijk eveneens uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 35080 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Graaf van Hoornestraat 55 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen, gelegen aan het einde van een zijweg voorbij een vijver met gracht in een bocht; komt reeds voor op kaart in landboek van 1639-40. Ten noorden, boerenwoning met gewitte, naar het zuiden gerichte gevel op gepikte plint afgedekt met een overkragend zadeldak.