7 resultaten


ID: 135004 | Landschappelijk geheel

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De Diestiaanheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.


ID: 10754 | Bouwkundig element

Fort Noordkasteel

Oosterweelsteenweg zonder nummer (Antwerpen)
Restanten van de noordelijke citadel van 1864, het zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken (de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862), die grotendeels verdwenen na havenuitbreidingen (zie Amerikadok).


ID: 126646 | Bouwkundig geheel

19de-eeuwse verdedigingsgordel Diest

Allerheiligenberg 42, zonder nummer, Antwerpsestraat zonder nummer, Fort Leopold zonder nummer, Leuvensestraat zonder nummer (Diest)
Historisch dient de vesting van Diest gesitueerd in het kader van de nationale defensiepolitiek waarbij Diest een spilfunctie kreeg toebedeeld bij de verdediging van de pas opgerichte Belgische staat.


ID: 18197 | Bouwkundig element

Ingangspoort van de citadel

Gustaaf Den Duitsdreef zonder nummer (Gent)
Enig resterend gedeelte van de citadel bij de grot (westen) gelegen aan de oostzijde van het park en daterend van 1826. Neoclassicistisch poortgebouw met centrale rondboogdoorgang in geblokte arduinen omlijsting.


ID: 59614 | Bouwkundig element

Villa ontworpen door J. Demeere en tuin

Groeningelaan 9 (Kortrijk)
* Groeningelaan nr. 9. Beeldbepalende villa van 1904 naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere (Kortrijk) in opdracht van mevr. Albéric Goethals-Van Volsem. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Terrein in 1900 aangekocht door C. Van Volsem, weduwe van de textielindustrieel A. Goethals-Van Volsem (Linière de Courtrai N.V.). De eigenares liet de tuin onmiddellijk ommuren en aan


ID: 16608 | Bouwkundig element

Sint-Laurentiustoren

Willem De Roolaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Torenruïne van de voormalige parochiekerk Sint-Laurentius, "Duvetorre", ook soms "Tempelierstoren", uit het laatste kwart van de 13de eeuw.


ID: 302105 | Archeologisch geheel

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.