428 resultaten


ID: 302088 | Bouwkundig element

Kantoor- en appartementsgebouw De Trouw

Ankerrui 8-10 (Antwerpen)
Kantoor en appartementsgebouw in art-decostijl, opgetrokken in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij Gezworen Wegers- en Metersnatie "De Trouw", naar een ontwerp door de architect Jos Smolderen uit 1932. Het programma voorzag in een winkel en café op de begane grond, kantoren op de eerste verdieping, en telkens twee appartementen op de tweede tot vierde verdieping.


ID: 10731 | Bouwkundig element

Asiadok

Asiadok zonder nummer (Antwerpen)
Grotendeels voltooid in 1871; vergroting in noordelijke richting van 1888; in 1955-60 met het Straatsburgdok verbonden.


ID: 7504 | Bouwkundig element

Vlaey Natie

August Michielsstraat 19-21, Rigastraat 20 (Antwerpen)
Natiegebouw in eclectische stijl op een perceel tussen de August Michielsstraat en de Rigastraat, gebouwd in opdracht van de Vlaey Natie, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse uit 1899.


ID: 10708 | Bouwkundig element

Bonapartedok en Willemdok

Bonapartedok zonder nummer, Willemdok zonder nummer (Antwerpen)
Tot 1903 respectievelijk zogenaamd Klein Dok en Groot Dok, ontworpen en aangelegd in 1803-1812 door ingenieur Joseph N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon.


ID: 10709 | Bouwkundig element

Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer (Antwerpen)
Voormalig benedenhoofd der Bonapartesluis van 1811. Het Bonapartedok was eigenlijk een ruime saskom, begrensd door de vloeddeuren en, veiligheidshalve, hier twee paar ebdeuren van het benedenhoofd en gelijkaardige deuren van het bovenhoofd.


ID: 10711 | Bouwkundig element

Bovenhoofd Bonapartesluis

Bonapartedok zonder nummer (Antwerpen)
Diende om het water van het erachter gelegen Willemdok en vanaf 1869 der overige dokken tegen te houden, wanneer de verbinding tussen het Bonapartedok en de getijdenrivier Schelde openstond voor de scheepvaart.


ID: 7237 | Bouwkundig element

The Antwerp Grainwork Company

Bordeauxstraat 7, Kribbestraat 10-12, Londenstraat 28-30 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Oude Beëdigde Graan Meters en Wegers Natie in neo-Vlaamserenaissance-stijl door Ernest Dieltiëns uit 188 (Londenstraat). Pakhuis, paardenstallen en twee rijwoningen in art-nouveaustijl van The Antwerp Grainworks Company door Gerard Jan Maas en Jules Dries uit 1904 (Bordeauxstraat-Kribbestraat).


ID: 10765 | Bouwkundig element

Churchilldok

Churchilldok zonder nummer (Antwerpen)
Ingehuldigd door koningin Elisabeth II van Groot-Brittannië op 10 mei 1966, en ingericht als eerste Antwerps containerdok, met 360 meter terreindiepte aan zuidelijke kant.


ID: 208920 | Bouwkundig element

Afdaken 15A

Cockerillkaai zonder nummer (Antwerpen)
Het typische beeld van de Scheldekaaien wordt gevormd door de metalen loodsen voor het stockeren van goederen: het zijn open constructies op met klinknagelverbindingen verstevigde liggers, aan de voet omgeven door twee kwartbolvormige gietijzeren stootblokken.


ID: 211470 | Bouwkundig element

Kaaimuur van de Scheldekaaien met meerpalen

Cockerillkaai zonder nummer, D'Herbouvillekaai zonder nummer, zonder nummer, De Gerlachekaai zonder nummer, Ernest Van Dijckkaai zonder nummer, Jordaenskaai zonder nummer, Ledeganckkaai zonder nummer, zonder nummer, Plantinkaai zonder nummer, Rijnkaai zonder nummer, zonder nummer, Sint-Michielskaai zonder nummer, Tavernierkaai zonder nummer (Antwerpen)
De stad wordt tegen overstromingen beschermd door een zeven km lange combinatie van een eind 19de-eeuwse kaaimuur, een ondersteunende waterkeringsmuur opgericht in 1979 en een stroomopwaarts aansluitende dijk.