432 resultaten


ID: 10735 | Bouwkundig element

Kempischdok

Kempischdok zonder nummer (Antwerpen)
Kempischdok, haaks op het Houtdok en evenwijdig met het Asiadok, voltooid in 1873. Naamgeving naar de Kempische Vaart die hier dwars doorliep.


ID: 302302 | Bouwkundig element

Paardenstal en pakhuis van de Noord Natie

Korte Brilstraat 2 (Antwerpen)
Paardenstal en pakhuis in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1867. Opdrachtgever was de Noord Natie, vertegenwoordigd door Dekens Petrus Joseph De Kepper, Charles De Smedt & Cie.


ID: 213477 | Bouwkundig element

Lot IX: Bedrijfsgebouwen van L'Alliance

Lakweg 16, 20 (Antwerpen)
Dit lot werd in 1919 in concessie gegeven aan L'Alliance. Een belangrijk deel van de gebouwen en installaties gaat terug tot de deze fase in de gebruiksgeschiedenis van het lot.


ID: 305755 | Bouwkundig element

Magazijn Nieuwland

Lange Brilstraat 3A (Antwerpen)
Vroeg-modernistisch pakhuis op de hoek van de Lange en de Korte Brilstraat, gebouwd in opdracht van de Noord Natie, naar een ontwerp door de architect Alfons Francken uit 1921 (gevelsteen). Gesloopt in 1980 voor de aanleg van een parkeerterrein, waarop omstreeks 2010 een nieuwbouwflat is opgetrokken.


ID: 10748 | Bouwkundig element

Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

Lefebvrebrug zonder nummer, Royersbrug zonder nummer, Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Royerssluis aangelegd in 1904-07 in de Scheldebocht te Oosterweel, nagenoeg in de monding van de Vossenschijn, een daartoe verlegde en ingebuisde zijrivier van de Schelde die uitmondde in de toegangsgeul op 70 meter ten westen van de sasingang .


ID: 212120 | Bouwkundig element

Wachtershuisjes aan Royers- en Lefebvrebrug

Lefebvrebrug zonder nummer, Royerssluis zonder nummer (Antwerpen)
Klein bedieningshuis aan de Royersbrug, aan de hand van de stijlkenmerken te dateren uit de jaren 1950-1960.


ID: 83591 | Bouwkundig element

Scheepstimmerwerven

Leo Bosschartlaan 1 (Antwerpen)
De nieuwe werf in 1873 definitief gevestigd aan de Schelde vormde de aanzet van de industrialisering van Hoboken.


ID: 212584 | Bouwkundig element

Montageloods 300 ton Cockerill-Ougrée

Leo Bosschartlaan 1 (Antwerpen)
Enorme productiehal in staalskeletbouw, in 1961 ontworpen door architect J. Van Mighem met bijdrage van R. Braem en De Roover.


ID: 87624 | Bouwkundig element

Lillo-Fort

Lillo-fort zonder nummer (Antwerpen)
De militaire oorsprong van Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog toen, in 1578-1580 onder meer de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek werden gebouwd in opdracht van Willem van Oranje.


ID: 6355 | Bouwkundig element

Pakhuizen, bureel en stallen van de Luiknatie

Luikstraat 4-8 (Antwerpen)
Deze drie aansluitende complexen werden vanaf de jaren 1930 gebruikt door de Luiknatie, een opslagbedrijf dat nog steeds actief is in de Antwerpse haven.