22 resultaten


ID: 85206 | Bouwkundig element

Fliegerhorst Maldeghem

Krommewege zonder nummer (Maldegem)
Een gelijkaardige Duitse vliegtuigbox als bij Krommeweg nummer 27, gelegen tegenover de vroegere controletoren, Krommeweg nummer 36.


ID: 56612 | Bouwkundig element

Internationale Luchthaven van Oostende

Nieuwpoortsesteenweg 889-891 (Oostende)
Grote site ingesloten tussen de grens met Middelkerke ten westen, de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg ten noorden (Raversijde, Stene) en de Torhoutsesteenweg (Stene) ten oosten met als structurerend element de van west naar oost verlopende start- en landingsbaan.


ID: 56663 | Bouwkundig element

Luchthavengebouw

Steensedijk 186 (Oostende)
Voormalig luchthavengebouw van het Oud Vliegveld van Stene en tevens het enige resterende element hiervan.


ID: 80700 | Bouwkundig element

Domein Siberië

Middendijk 1 (Peer)
Domein, in 1909 door de Brusselse dokter Armand Denisty gekocht, dat jaar besloeg het domein 580 hectare. Het groeide uit tot een modelboerderij waar 250 mensen werkten.


ID: 200945 | Bouwkundig element

Controletoren

Westvleterseweg zonder nummer (Poperinge)
De toren behoorde tot het Duitse vliegveld “Der Flugplatz Peselhoek” In augustus 1940 waren de Duitsers begonnen met de afbakening van het terrein voor het vliegveld. Dit situeerde zich tussen de Poperinge Vaart en de West Vleterse weg. Overal op de site werden zogenaamde boxen (vliegtuigloodsen) en houten barakken gebouwd. De boxen bestonden uit stro en hout met een camouflage net erover. Bij elke barak werd ook een waterput voorzien. Naast de boxen en de barakken werden nog andere onderkomens gebouwd. Thans bestaan nog twee intacte kleine garages, denkelijk voor een klein kaliber FLAK (luchtdoelkanon). Langsheen de West Vleterse weg werd de controletoren van het vliegveld gebouwd. Boven op de toren had men een soort glazen koepel geplaatst waarin een schijnwerper stond. De functie van het vliegveld is onduidelijk. Mogelijks was het een schijnvliegveld om de Britten te misleiden.


ID: 135193 | Landschappelijk geheel

Cuesta van het Waasland te Waasmunster

Waasmunster (Waasmunster)
Deze ankerplaats in Waasmunster ligt op het cuestafront van de cuesta van het Waasland. Het gesloten landschap is grotendeels bebost. De omgeving van het voormalige vliegveld is een open landschap. Op het cuestafront bevinden zich drie kasteelsites en de Rozenbergabdij.


ID: 88708 | Bouwkundig element

Overblijfsel vliegtuigloods

Oud Vliegveld 16-18, 16/1 (Waasmunster)
Overblijfsel van een voormalige vliegtuigloods van het vroegere militaire hulpvliegveld van Waasmunster in gebruik tijdens 1940-1945; nadien nog tijdelijk gebruikt als opslagplaats voor legervoertuigen (zie straatnota).


ID: 70998 | Bouwkundig element

Gewezen vliegtuigloodsen van de vliegschool

Kortrijkstraat zonder nummer (Wevelgem)
Kortrijkstraat z.nr. Gewezen vliegtuigloodsen van de vliegschool, opgericht tussen 1924 en 1940. Thans in gebruik door verschillende bedrijven.Loodsen van twee bouwlagen, rode baksteen veelvuldig doorbroken door rechthoekige muuropeningen, vensters met kleine roedeverdeling. Platte daken waarboven houten of metalen draagstructuur. Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevel


ID: 71113 | Bouwkundig element

Controletoren van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Luchthavenstraat 1/1 (Wevelgem)
Luchthavenstraat nr. 1/2. Controletoren van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, tevens vestingplaats van het educatief luchtvaartcentrum "Flanders Aviation Society". Voorheen hospitaalbunker voor de ter plekke gestationeerde Luftwaffemanschappen, opgetrokken in de Tweede Wereldoorlog. Vliegveld aangelegd in 1916 door het Duitse leger. Oorspronkelijk 29 ha. groot, uitgebreid tot 6


ID: 213822 | Bouwkundig element

Vliegtuigloods uit Tweede Wereldoorlog

Moraviëstraat zonder nummer (Wevelgem)
Vliegtuigloods uit de Tweede Wereldoorlog.