1 resultaat


ID: 301719 | Bouwkundig geheel

Sas van Dierendonck

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Het sas van Dierendonck is een waterbouwkundige constructie gebouwd omstreeks 1867 waarin een schutsluis en een uitwateringssluis worden gecombineerd en waarbij de waterhuishouding in twee aparte waternetten, enerzijds voor de scheepvaart en anderzijds voor het polderbeheer, kan worden georganiseerd.