81 resultaten


ID: 301813 | Bouwkundig geheel

Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei, Gouden-Handstraat, Hoornstraat, Jan van Eyckplein, Kandelaarstraat, Koningstraat, Kraanrei, Krom Genthof, Langerei, Langestraat, Leffingestraat, Minneboplein, Molenmeers, Oosterlingenplein, Schrijnwerkersstraat, Sint-Annakerkstraat, Sint-Annarei, Spiegelrei, Spinolarei, Strostraat, Torenbrug, Verversdijk, Wijnzakstraat (Brugge)
De Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei bevinden zich in de middeleeuwse kern van Brugge. Brugge ontwikkelde zich op drie zandruggen aan de Reie, de rivier die als hoofdader de stad doorkruist van zuid naar noord, met name van het Minnewater tot aan de Dampoort.


ID: 79695 | Bouwkundig element

Veerpont over het Boudewijnkanaal

Onze-Lieve-Vrouweader zonder nummer (Brugge)
Veerpont over het Boudewijnkanaal van 1888 tot 1986 in gebruik. Raakt in onbruik omdat de zone ten oosten van het kanaal in het uitbreidingsgebied werd opgenomen.


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.


ID: 79973 | Bouwkundig element

Sas van Zwankendamme

Wulfsberge zonder nummer (Brugge)
Sas over het Lisseweegs Vaartje. Het Vaartje werd circa 1200 (?) aangelegd vanuit de Ieperleet (de huidige Oostendse Vaart) en stroomde noordwaarts tot het hier door de Zwankendam werd gestopt. Het speelde een rol bij de afwatering van Brugge maar was ook economisch een belangrijke verbinding met Brugge, met name voor het vervoer van zware lasten en personen.


ID: 301119 | Bouwkundig geheel

Kanaal De Lieve

Damme, Moerkerke (Damme), Evergem (Evergem), Gent, Wondelgem (Gent), Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot, Zomergem (Lievegem)
De Lieve is een historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 en 1269 van Gent naar Damme, oorspronkelijk Aardenburg, gegraven werd. De bloeiperiode situeert zich in de 13de en 14de eeuw.


ID: 302015 | Bouwkundig geheel

Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van Maerlantstraat, Kerkstraat, Ketelstraat, Markt, Oude Sluissedijk, Polderstraat, Pottenbakkersstraat, Rabattestraat, Romboutswervedijk, Sint-Janstraat, Slekstraat, Speystraat (Damme)
De stadskern van Damme wordt omsloten door een 17de-eeuwse aarden vesting met bastions, ravelijnen en grachten en bestaat uit een concentrische aanleg, kruisgewijs doorsneden door de historische Kerkstraat en door de vaart van Brugge naar Sluis.


ID: 78873 | Bouwkundig element

De Sifons

Damse Vaart-Oost zonder nummer (Damme)
Damse Vaart-Oost z.nr. Z.g. "<italic>De Sifons</italic>", de kunstwerken waarmee de Leopolds- en de Schipdonkvaarten onder de Damse Vaart werden geleid. Bij uitbreiding ging deze naam gelden voor de omgeving rond deze constructie, gekenmerkt door grote bedrijvigheid in steenbakkerijen en aanlegplaatsen langs de Damse Vaart en de bijhorende herbergen.Vanaf 1811 wordt op initiatief van Napol


ID: 135398 | Landschappelijk geheel

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 135241 | Landschappelijk geheel

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.


ID: 135170 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Handzamevaart

Beerst, Diksmuide, Vladslo (Diksmuide), Handzame, Werken, Zarren (Kortemark)
Deze ankerplaats omvat de polderinsnijding van de deels gekanaliseerde Handzamevaart tussen Handzame en Diksmuide, gekenmerkt door aaneengesloten graslanden. De Handzame heeft tussen het dorp Handzame en de Barisdamhoeve nog een sterk meanderende en natuurlijke loop in een smalle vallei met uitgesproken steilranden. Vanaf de Barisdamhoeve is ze sinds 1775 rechtgetrokken, gekanaliseerd en bedijkt om als transportkanaal dienst te doen. In de graslanden in de vallei zorgen “lanen” voor de afwatering naar grachten rond de percelen. De Hoge Andjoen is een mottesite waar nog duidelijk de typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. De Barisdamhoeve bevindt zich op een verhevenheid, nabij de rand van de vallei, gedeeltelijk omgracht en getuigt van een dergelijke burcht.