5734 resultaten


ID: 238 | Bouwkundig element

Huis De Helle

Priester Daensplein 1-2 (Aalst)
Vermoedelijk oorspronkelijk één huis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien en pannen); kern in bak- en zandsteenstijl met verwerking van barokornamenten (17de eeuw), aangepast in de loop van 18de eeuw, 19de eeuw, voornamelijk gevel van nummer 2.


ID: 485 | Bouwkundig element

Hoeve met Onze-Lieve-Vrouwkapel

Terhagenstraat 13 (Aalst)
Naast de hoeve, eenvoudig Onze-Lieve-Vrouwewegkapelletje met opschrift "Zoete Harte van Maria en Jezus".


ID: 300481 | Landschappelijk geheel

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Deze ankerplaats wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.


ID: 34874 | Bouwkundig element

Meulemeershoeve

Barelstraat 12 (Aalter)
Mooi gelegen omhaagde hoeve in glooiend landschap. In kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan de straat, bij het begin van de oprit naar de hoeve, bakstenen wegkapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van 1875, hersteld in 1951


ID: 34790 | Bouwkundig element

Vrijstaande brouwerswoning

Bellemdorpweg 9-11 (Aalter)
Gerestaureerde alleenstaande woning uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?) met kleine voortuin. Eertijds bewoond door brouwersfamilie Meiresonne met aanpalende brouwerij, gesloopt na de Eerste Wereldoorlog.


ID: 34786 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)
Omringd door kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek op de noordwestelijke hoek met de Lotenhullestraat, in 1864 geschonken door baron de Kerchove-de Naeyer, ter vervanging van een muur.


ID: 34605 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Eendekooi 18 (Aalter)
Omhaagde hoeve met losstaande bestanddelen gelegen in de straatbocht aan de bosrand; het hek wordt geflankeerd door linden, aan rechter boom, houten kapelletje.


ID: 200014 | Bouwkundig element

Wegkapel

Grote Lijkstraat zonder nummer (Aalter)
Op de splitsing met de Lomolenstraat staat een bakstenen wegkapel, volgens een houten bordje binnenin 'Ter ere van O.L.Vrouw/ van Gedurigen Bijstand/gebouwd door de Kindren/ van de Moortele 1887'.


ID: 33337 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Grote-Kapellestraat 36 (Aalter)
Hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd en met gras begroeid erf en boomgaard met gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot begin 18de eeuw en grote bakstenen schuur onder zadeldak van 1890.


ID: 34912 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en staakkapel

Heirstraat 97 (Aalter)
Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden, boerenhuis vermoedelijk uit de 18de eeuw. Vernieuwde aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.