5688 resultaten


ID: 133081 | Landschappelijk element

Kapel Milanendreef

Kapel Milanendreef zn (Zwevegem)
De Kapel Milanendreef bewaart een lang en recht tracé van een vroegere dreef uit de omgeving van het voormalige kasteelgoed van Zwevegem, leidend naar de portaalzijde van de Milanenkapel


ID: 81146 | Bouwkundig element

Burgerwoning

Kapellestraat 8 (Zwevegem)
Kapellestraat nr. 8. Burgerwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde en verankerde lijstgevel van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag. Rechthoekige muuropeningen gemarkeerd door sluitstenen op de begane grond. Vernieuwd houtwerk. Links, poorttravee (vernieuwde poort) met heiligennis met beeld van St.-Antonius van Padua. Tot 1955 locatie van een kapel, die


ID: 81305 | Bouwkundig element

Wegkapel gewijd aan Heilige Theresia

Kaveiestraat zonder nummer (Zwevegem)
Kaveiestraat z.nr./ Spinnetstraat. Wegkapel gewijd aan H. Theresia cf. opschrift: "H. THERESEA BID VOOR ONS". Bedehuisje opgetrokken in 1930 in opdracht van Elodie Verriest cf. sluitsteen met inscriptie: "ST.-THERESIA ANNO 1930 E.V." De huidige kapel vervangt een oudere en is naar ontwerp van Charles Dusolie (Moekroen).Baksteenbouw onder kunstleien zadeldak; houten windbord. Puntgevel verf


ID: 81309 | Bouwkundig element

Vroeg-20ste-eeuwse kapel

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Kerkeberg z.nr./ Koffiestraat. Vervallen vroeg 20ste-eeuwse kapel met neogotische inslag. Vervangt de in ca. 1912 meer westelijk gelegen kruiskapel, die werd afgebroken bij de bouw van de nieuwe pastorie.Parement van oranje baksteen op plint van arduin. Rechthoekige plattegrond; verdwenen zadeldak. Puntgevel bekroond door arduinen kruis. Spitsbogige deuropening geflankeerd door pilasters;


ID: 81076 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Kerkomtrek zonder nummer (Zwevegem)
Kerkomtrek nr. +1. O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk De eerste kerk van de gemeente was een Romaans of vroeg-gotisch gebouw, restanten hiervan bleven bewaard in de zuidoostelijke gevel cf. muur van Doornikse kalksteen met sporen van rondbogige deuropening.De kerk wordt in 1579 door de Geuzen geplunderd, hierbij wordt het oudst bekende klokje z.g. "Maria" van 1434 uit de kerk ge


ID: 81079 | Bouwkundig element

Historische hoeve 't Verbrandhof

Kloosterstraat 2 (Zwevegem)
Kloosterstraat nr. 2. Historische hoeve z.g. "'T VERBRANDHOF" cf. opschrift poortgebouw. De huidige gebouwen dateren van 1790. De vorige hoeve op deze plaats -naar verluidt bewoond door jezuïeten- z.g. "ter Beke" cf. aanduiding Ferrariskaart (1770-1778) brandde volledig af in 1788. Oorsprong van de benaming "'t Verbrandhof" voor de nieuw opgetrokken gebouw


ID: 81154 | Bouwkundig element

Hoeve met kapel

Knokkestraat 15 (Zwevegem)
Knokkestraat nr. 15. Dieper in gelegen hoeve met aangepast woonhuis. Erfoprit met kapel van 1973, toegewijd aan "O.L. VROUW VAN DE SOUTERRAIN" cf. opschrift. Eerste kapel op deze plaats uit de tweede helft van de 18de eeuw, verdwenen bij de verbreding van het kanaal omstreeks 1970. Kapel aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) als "Derveykapel". Huidige kapel met p


ID: 81081 | Bouwkundig element

Kapel

Konijnstraat zonder nummer (Zwevegem)
Konijnstraat z.nr. Dieper in gelegen bedehuisje in vervallen toestand. Kapel uit het laatste kwart van de 19de eeuw, toegewijd aan O.-L.-Vrouw van zeven weeën (cf. moeilijk leesbare opschriften). Rechthoekige plattegrond; gecementeerde en witgeschilderde puntgevel doorbroken door rondbogige deuropening geflankeerd door lisenen. Vernield interieur. DEGRANDE V., Inventaris kapelle


ID: 80929 | Bouwkundig element

Kapel van 1958

Kortrijkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Kortrijkstraat z.nr./ Hinnestraat nr. 64. Bakstenen kapel van 1958; vervangt een oudere kapel. Puntgevel met getoogde muuropeningen afgezet door sierlijk ijzeren hek. Ouder houten Christusbeeld aan het kruis. Vermoedelijk oorspronkelijk gepolychromeerd. DEGRANDE V., Inventaris Kapellen West-Vlaanderen, gemeente Zwevegem, onuitgegeven, z.p.


ID: 80933 | Bouwkundig element

Wegkapel

Kortrijkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Kortrijkstraat z.nr. Wegkapel uit het derde kwart van de 20ste eeuw. De kapel werd opgericht uit dank voor de behouden thuiskomst van een krijgsgevangen zoon van de familie Meerseman en het gespaard zijn van oorlogsellende van de familie Lacombe.Bakstenen bedehuisje op rechthoekige plattegrond; zadeldak. Puntgevel met beglaasde muurnis met Maria met kind. Muurplaat met opschrift:"O MARIA M