5650 resultaten


ID: 81028 | Bouwkundig element

Dieper in gelegen hoeve

Sint-Denijsstraat 25 (Zwevegem)
Sint-Denijsstraat nr. 25. Dieper in gelegen hoeve met eind 19de-eeuws uitzicht. Site aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846) met grosso modo gelijke opstelling. Hoeve met semi-gesloten opstelling door recentere uitbreidingen. Bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekasseid erf. Erf aangegeven door twee bakstenen erfpijlers met ijzeren hek. Lange westelijk


ID: 81345 | Bouwkundig element

Hoeve Slavaets

Slavaetstraat 5 (Zwevegem)
Slavaetstraat nr. 5. Historische hoeve z.g. "Slavaets" waarvan de oudste vermeldingen als "Salvaets", in geschreven bronnen teruggaan tot 1223. Foncier van de gelijknamige heerlijkheid en afhankelijk van de Sint-Salvatorabdij van Eename. In de 15de eeuw wordt de hoeve als volgt beschreven: " behuust met een grooten woonhuse, twee groote scueren, vele stallen, een s


ID: 81104 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ten Bossche

Stampkotstraat 9 (Zwevegem)
Dieper in gelegen historische hoeve z.g. "HOF TEN BOSSCHE". Vermoedelijk voormalige kasteelhoeve aangeduid als "Cense ten Bosche" op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778). De kaart geeft een weergave van het omwalde opperhof met woonhuis en verschillende bedrijfsgebouwen op het neerhof. Ten zuiden van de site is tevens een molen afgebeeld.


ID: 81031 | Bouwkundig element

Wegkapel

Stedestraat zonder nummer (Zwevegem)
Stedestraat z.nr./ Otegemstraat. Wegkapel opgetrokken tussen 1814-1830. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond; pannen zadeldak. Puntgevel met rondbogige muuropening onder druiplijstje, geflankeerd door twee pilastertjes. IJzeren hek. Bekronend betonnen kruis. Met schijnvoegen bepleisterd en beschilderd interieur. Christus aan het kruis. 18de-eeuws houten gepolychromeerd beeld. DEGRAN


ID: 81111 | Bouwkundig element

Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw onbevlekt ontvangen

Stijn Streuvelsstraat 43 (Zwevegem)
Stijn Streuvelsstraat nr. 43. Kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw onbevlekt ontvangen, opgetrokken ca. 1860 als rustplaats van de processie.Bedehuis met rechthoekige plattegrond, rode baksteen met veelvuldig gebruik van zwarte sierbaksteen. Puntgevel doorbroken door verdiepte rondbogige deuropening geflankeerd door lisenen. IJzeren hekwerk, figuratief glas-in-loodvenster in boogveld. Zijgevels


ID: 81109 | Bouwkundig element

Aan de straat gelegen hoeve

Stijn Streuvelsstraat 9 (Zwevegem)
Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. Het woonhuis en de schuur staan reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen met pannen zadeldaken, woonhuis met vernieuwd parement. Semi-gesloten opstelling rond een gekasseid erf.


ID: 81366 | Bouwkundig element

Bedehuisje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Stijn Streuvelsstraat zonder nummer (Zwevegem)
Stijn Streuvelsstraat z.nr., tegenover nr. 28. Dieper in gelegen bedehuisje toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Halle (cf. beeld op altaar), uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Kapel met rechthoekige plattegrond, gewitte bakstenen puntgevel doorbroken door rondbogige deuropening met ijzeren hek. Nis met beeld van de H. Antonius in geveltop. DEGRANDE V., Inventaris kapellen West-Vla


ID: 81228 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Tiegemstraat 11 (Zwevegem)
Tiegemstraat nr. 11/ Tempelstraat. Hoeve met losstaande bestanddelen, in U-vorm opgesteld rond een gebetonneerd erf. Hoeve in kern van 1736, thans met 19de-eeuws uitzicht. Met herkenbare configuratie als "Ferme Benoit" reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).Thans, hoeve met vernieuwd woonhuis ten noordwesten, schuur ten noordoosten en stalvleugel ten zuidwes


ID: 81350 | Bouwkundig element

Hoeve

Tontestraat 6 (Zwevegem)
Tontestraat nr. 6. Sterk verbouwde hoeve, die in kern teruggaat tot de 18de eeuw. Site aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "<italic>t'goet te Grandval</italic>": omwalde hoeve met gesloten opstelling met woonhuis in het noorden en poortgebouw in het zuiden; boomgaard ten oosten; lange beboombe erfoprit ten westen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) vermeld al


ID: 81113 | Bouwkundig element

Aan de straat gelegen hoeve

Truweelstraat 9 (Zwevegem)
Truweelstraat nr. 9. Aan de straat gelegen hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. De site is reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), twee volumes zijn herkenbaar.Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen van al dan niet gewitte baksteen onder pannen zadeldaken, bekiezeld erf. Zuidelijke erftoegang gemarkeerd door bakstenen pijlers en ijzeren hek. Ten noorden het woonhuis van