5688 resultaten


ID: 80943 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Kreupelstraat 13 (Zwevegem)
Kreupelstraat nr. 13. Historische hoeve gelegen ten noorden van de Kasteelbeek. Site reeds weergegeven op de Ferrrariskaart (1770-1778) als omwalde hoeve met losse bestanddelen (4); ook het kapelletje wordt reeds weergegeven. Op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846) afgebeeld als deels omwalde hoeve met semi-gesloten opstelling. Volgens de kadastrale gegevens wordt de hoeve in 1864 afgebroken


ID: 80942 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouwkapel gebouwd in 1871

Kreupelstraat 2A (Zwevegem)
Kreupelstraat z.nr. O.-L.-Vrouwkapel gebouwd in 1871 en gelegen bij erfoprit van sterk verbouwde hoeve (nr. 2 A). Witgeschilderde bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond; zadeldak. Korfbogige deuropening onder druiplijst bekroond door kruis; flankerende geblokte pilasters. IJzeren deur met offerblok. Bepleisterd en beschilderd interieur; recent beeld. DEGRANDE V., Inventa


ID: 80945 | Bouwkundig element

Dieper in gelegen hoeve

Kwadepoelstraat 43E (Zwevegem)
Kwadepoelstraat nr. 45. Dieper in gelegen hoeve, reeds aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met grosso modo gelijke opstelling.Noordelijke erfoprit gemarkeerd door kleine wegkapel. Losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf. Ten noorden boerenhuis vermoedelijk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Eenvoudige bakstenen lijstgevel aan d


ID: 81084 | Bouwkundig element

L-vormige hoeve

Kwadestraat 19 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 19. Aan de straat gelegen hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit bakstenen bestanddelen onder zadeldaken, in L-vorm opgesteld.Ten noorden, woonhuis van zeven traveeën, licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk en dievenstaven. Schuur ten oosten getypeerd door heiligennis in zuidelijke zijpuntgevel.


ID: 81082 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Hoogmolen

Kwadestraat 5 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 5. Aan de straat gelegen hoeve z.g. "TER HOOGMOLEN", uit de tweede helft van de 19de eeuw. De hoeve staat niet weergegeven op oude kaarten.Hoeve bestaande uit bestanddelen van rode baksteen onder pannen zadeldaken. U-vormige opstelling rond verhard erf. Oostelijke erftoegang, ten noorden het woonhuis van zeven traveeën en twee poorttraveeën, tevens venstertravee onder voorm


ID: 81083 | Bouwkundig element

Dorpswoning met heiligennisje

Kwadestraat 7 (Zwevegem)
Kwadestraat nr. 7. Dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak doorbroken door vernieuwde dakkapellen. Typerend heiligennisje met omlijsting van zwarte baksteen. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk.


ID: 81158 | Bouwkundig element

Historische hoeve Moenhage

Moenhage 10 (Zwevegem)
Historische hoeve "Moenha(e)ge". Site aangegeven met twee volumes op een kaart uit het landboek van Moen (1760), tevens aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en met herkenbare configuratie weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht.


ID: 81123 | Bouwkundig element

Kapel toegewijd aan Heilige Antonius

Moenhage zonder nummer (Zwevegem)
Moenhage z.nr. Kapel toegewijd aan H. Antonius van 1945 cf. gevelsteen. Bedehuisje op rechthoekige plattegrond, puntgevel van rode baksteen doorbroken door rondbogige muuropening. Opschrift "HEILIGEN ANTONIUS BID VOOR ONS". Metalen venster met offerblokje.


ID: 81164 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing van vijf arbeiderswoningen

Moense Beekstraat 1-3, 7-11 (Zwevegem)
Moense Beekstraat nrs. 1-3 en 7-11. Eenheidsbebouwing bestaande uit vijf, dieper in gelegen lage arbeiderswoningen. Oorspronkelijk zes woningen, nr. 5 werd afgebroken en vervangen door een burgerwoning met twee bouwlagen uit het interbellum.Samenstel van vier dubbelhuizen en één enkelhuis (nr. 11). Rode verankerde baksteenbouw verfraaid door aflijnende fris, geknikte pannen zadeldaken door


ID: 81322 | Bouwkundig element

Historische hoeve Roden Duifhuize

Moenstraat 10 (Zwevegem)
Historische hoeve gelegen op een zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrug op circa 15 meter hoogte. Woning, ingangspoort en duiventoren beschermd als monument en onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht bij B.V.E. 23 februari 1983.